Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienību 197 m2 platībā, kadastra Nr.05000080084 (kadastra apzīmējums 05000080082), Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī:

    Izsoles sākumcena 887 EUR (astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro).

    Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

    Izsole notiks 2020.gada 26.februārī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

    Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles.    Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

    Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas līdz 2020.gada 20.februāra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (88,70 EUR) un reģistrācijas maksu 10 EUR.

      Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontiem:      

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV29NDEA0000082624242, Luminor Bank AS, NDEALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

    Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404353.

    Tālrunis uzziņām: 65404353, 65404354.

Kopējā informācija