Šobrīd Daugavpilī

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
2
Pieņemts:
12.01.2017
Publicēts:
12.01.2017

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10. un 11.punktiem, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” (“Latvijas Vēstnesis”, 251 (5057), 27.12.2013., 68 (5128), 04.04.2014., 254 (5314), 22.12.2014.) grozījumu un aizstāt  6.3.3.9.apakšpunktā skaitli “3” ar skaitli “0,5”.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                 

J.Lāčplēsis