Šobrīd Daugavpilī

23.12.2019. Lēmums Nr.803 Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36