Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.541 Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29