Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Lēmums Nr.472 Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29