Šobrīd Daugavpilī

28.03.2019. Lēmums Nr.180 Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0.pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36