Šobrīd Daugavpilī

14.07.2016. Saistošie noteikumi Nr.23 Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Izdoti saskaņā ar “Par pašvaldībām”

43.panta trešo daļu

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai” (“Latvijas Vēstnesis”, 102 (5420), 27.05.2015.), aizstājot noteikumu tekstā vārdus “Sociālo lietu pārvalde” ar vārdiem “Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā).   

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks      (personiskais paraksts)                                                                                                                        

J.Dukšinskis