Šobrīd Daugavpilī

28.07.2016. Saistošie noteikumi Nr.26 Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Izdoti saskaņā ar likuma “Par

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (“Latvijas Vēstnesis”, 190 (4382), 01.12.2010., 245 (5051), 14.12.2013., 127 (5445), 02.07.2015.), aizstājot noteikumu tekstā vārdus “Sporta pārvalde” ar vārdiem “Sporta un jaunatnes departaments” (attiecīgā locījumā).  

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja

1.vietnieks                                                   (personiskais paraksts)              

J.Dukšinskis