Šobrīd Daugavpilī

Grozījumi Daugavpils pilsētas 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pils

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
49
Pieņemts:
22.12.2016
Publicēts:
22.12.2016

Izdoti  saskaņā ar  likuma “Par  pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam” šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada pamatbudžetu:

  • ieņēmumos  78 751 830 euro apmērā saskaņā ar  , 2.pielikumu;
  • izdevumos  84 234 164 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3.,4.pielikumu;
  • finansēšanu   5 482 334  euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 5.pielikumu.”

 

  1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada speciālo budžetu (ziedojumi un dāvinājumi):

  • ieņēmumos  26 120   euro apmērā saskaņā ar 1., 8.pielikumu;
  • izdevumos 49 563  euro apmērā saskaņā ar 1., 8.pielikumu;
  • finansēšanu 23 443  euro apmērā saskaņā ar 1., 8.pielikumu.”

 

  1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiku saskaņā ar

6.pielikumu.”

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                       

J.Lāčplēsis