Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

14

2013.gada 15.augustā plkst.13.30

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē 

Darba kārtība: 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzekļu apropriācijas pārdali. 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece – J.Kornutjaka