Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komiteja būs tiesīga izskatīt jautājumus par pabalstu piešķiršanu Domes ziņas

38

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis ir parakstījis rīkojumu par Sociālo jautājumu komitejas darbības nodrošināšanu.

Kā iepriekš, iesniegumus par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijās iedzīvotājiem ir jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldē, jo tas, saskaņā  ar Daugavpils Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” , 6. daļu ir Sociālo lietu pārvaldes kompetencē.

Sociālie darbinieki izvērtēs iesniegumus , apsekos sociālo situāciju un Sociālais dienests pieņems lēmumu- piešķir pabalstu vai atteikt tā piešķiršanu.

Gadījumā, ja iedzīvotājam  atteikts piešķirt pabalstu, viņš var šo lēmumu apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Īpaši sarežģītos gadījumos lēmumu pieņem izskatīšanai Sociālo jautājumu komiteja, pamatojoties uz  Sociālo lietu pārvaldes sagatavotajiem dokumentiem .

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.