Šobrīd Daugavpilī

Mājokļu komitejas sēde Domes ziņas

11

Daugavpils pilsētas domes

Mājokļu komitejas sēdes

darba kārtība

2013.gada 7.augustā plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

1.  Par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece J.Kornutjaka

 

2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa