Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēde Domes ziņas

23

Daugavpils pilsētas domes

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēdes

darba kārtība

2013.gada 31.jūlijā plkst.15.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes 13A kabinetā

 

1.Par komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

2.Par komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

3.Par komisijas sekretāra ievēlēšanu.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un atvieglojumu piešķiršanas normatīvajiem aktiem.

5.  Iesniegumu izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 15.05.2008. saistošiem noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”.

Ziņotājs – Finanšu nodaļas vadītājas vietniece nodokļu jautājumos – I.Funte