Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

74

Finanšu komitejas sēde

2011.gada 5.maijā, plkst.14.00 

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

  1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” sagatavotā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” iesnieguma saskaņošanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis S.Seļickis

   2.  Par līdzekļu piešķiršanu

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

   3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece I.Funte