Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

84

Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēdes darba kārtība

2011.gada 5.maijā plkst. 13.00

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības speciālā budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzekļu apropriācijas pārdali.

 

Ziņotājs – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs           V. Butāns