Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

174

Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

sēdes darba kārtība 2011.gada 10.martā plkst. 13.00

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes "Kultūras pils" nolikumā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes iestādes "Kultūras pils" vadītājs A.Rudzs

2. Par telpu, Daugavpilī, Ūdens 24, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram "Jaunība".

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.510 "Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā".

Ziņotājs - Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

4.  Par koncepcijas apstiprināšanu.

Ziņotājs - Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane

5. Par atbalstu sporta aktivitātēm.

Ziņotājs - Domes deputāts I.Šķinčs