Šobrīd Daugavpilī

Pieņemts 2011. gada Daugavpils budžets Pašvaldības ziņas

638

20. janvārī ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprināja Daugavpils pilsētas domes 2011. gada budžetu. Kā skaidroja Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, ārkārtas Domes sēde tika sasaukta, jo budžets bija gatavs. Bija jāsāk pilnvērtīgs darbs, projektu realizācija, tāpēc nebija vērts gaidīt nedēļu, kad notiks kārtējā Domes sēde.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gadā pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti Ls 48226002 apmērā, kas ir par Ls 9233064 mazāk nekā iepriekšējā gadā, taču šis apstāklis nesamazina ieplānoto pašvaldības programmu un projektu izpildi, kas tiks finansēti papildus no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 14138151 latu apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots, tāpēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas rada ievērojamu ietekmi uz kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa  gada ieņēmumi tiek prognozēti par 6.7% mazāk nekā 2010.gadā.

Neskatoties uz visām finansiālajām grūtībām Daugavpils meklēs visas iespējas piesaistīt papildus līdzekļus. Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2011.gadā turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas attīstības projektu finansēšanai- pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai, izglītības iestāžu un kultūrvēsturisko objektu infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai šogad plānots saņemt 11783150 latus.

 

Kā ikvienai Latvijas pašvaldībai, arī Daugavpils pašvaldībai ir jāfinansē virkne objektu, izglītības, sporta un kultūras pasākumi, jāsniedz sociālā palīdzība savas teritorijas iedzīvotājiem, jāfinansē pilsētas teritorijas uzturēšana, jāuztur pārvaldes aparāts, tiesību un kārtības aizsardzības iestādes un objekti, jādotē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji.

Pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā sastādīs Ls 59907226 latus, kas ir par 5470642 latiem jeb 10% lielāki salīdzinot ar 2010.gadu. Pamatbudžeta izdevumu pieaugums ir saistīts ar lielo naudas līdzekļu atlikumu 2010.gada beigās, kuru veido galvenokārt Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto projektu atlikumi, kuri netika apgūti 2010.gadā.  Pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā pārsniedz ieņēmumus par 11681224 latiem, kuru segumu nodrošina naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņēmumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

 

Pašvaldībai ir izdevies ne tikai saglabāt, bet pat kāpināt pilsētas infrastruktūras sakārtošanas tempus, pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam darbam projektu sagatavošanā un pieteikšanā Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Aizvadītais gads iezīmējās ar vairāku nozīmīgu projektu uzsākšanu, kuru ietvaros tiks nodrošināta pilsētvides atjaunošana un satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija. Projektu realizācija turpināsies 2011.gadā, pašvaldības budžetā paredzot izdevumus 24579193 latu apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ietvaros turpināsies autotransporta mezgla būvniecība, Cietokšņa ielu kompleksais labiekārtojums, Demenes izgāztuves rekultivācija, izglītības iestāžu ēku renovācija. Lai atbalstītu bezdarbniekus, Nodarbinātības valsts aģentūra kopā ar pašvaldību turpinās Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" īstenošanu. Līdztekus esošajiem projektiem, tiks uzsākta jaunu projektu realizācija:

 

 

  • - tranzītielu rekonstrukcija pilsētas teritorijā (kopējās izmaksas 6536.7 tūkst.Ls ),
  • - Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana (2500 tūkst.Ls),
  • - Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija (422,5 tūkst.Ls),
  • - pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas otrā kārta (4548.8 tūkst.Ls), Tramvaju infrastruktūras attīstība (10004.6 tūkst. Ls).

Sociālā joma ir viena no pašvaldības prioritātēm. Tāpēc, lai palīdzētu iedzīvotajiem sociālās sfēras budžets nav samazinājies, bet pieaudzis salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Palielināts finansējums sociālo problēmu risināšanai paredzētajiem pabalstiem un palīdzībai par 235 tūkst.latiem, un 2011.gadā izdevumi šiem mērķiem sastādīs 2486701 latus. Bez tam, 769 tūkst.latu tiks novirzīti pašvaldības piešķirto atvieglojumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. 2010.gada nogalē tika uzsākta bērnunama patversmes "Priedīte" reorganizācija, pievienojot to Sociālo lietu pārvaldei. Šādas darbības rezultātā panākta administratīvo izdevumu ekonomija, kura novirzīta sociālo pabalstu izmaksai pilsētas iedzīvotājiem.

Finansiāli smagos apstākļos pašvaldība ir spējusi līdzsvarot pilsētas sociālās vajadzības un nodrošināt pilsētas attīstības tempus.

Daugavpils mērs uzskata, ka šis nav galīgais budžeta variants. Ir atkarīgs no visiem, vai palielināsies ieņēmumi budžetā, vai realizēsim jaunus projektus, vai arī stāvēsim uz vietas.

Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis: " Ja pašvaldības darbinieki strādās labi, pieliks visas pūles un aktīvi meklēs jaunas iespējas, ja šis darbs nesīs augļus, tad mūsu budžetu varēs krietni papildināt. Daudz ir atkarīgs arī no deputātiem. Tā ir iespēja parādīt sevi katram Domes deputātam, savu ieinteresētību un spēju, strādājot pie budžeta papildināšanas ".

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!