Šobrīd Daugavpilī

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR TIPOGRĀFIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU Pašvaldības ziņas

796

Daugavpils pilsētas dome aicina komersantus, kuri sniedz iespiešanas (tipogrāfijas) pakalpojumus iesniegt finanšu piedāvājumus par Daugavpils pašvaldības informatīvā izdevuma "Daugavpils 2010" iespiešanu.

 

Pretendenta uzdevums ir nodrošināt informatīvā izdevuma iespiešanu - maketēšanu, teksta un tā labojumu korektūru, drukāšanu un pēcapstrādi atbilstoši darba uzdevuma prasībām.

 

 1. Prasības informatīvam izdevumam:
 • - formāts A3
 • - apjoms 16 lpp.
 • - papīra kvalitāte - līdz 90 gr. (maxi satin vai līdzvērtīgs)
 • - krāsainība - 16 lpp.
 • - pēcapstrāde - locīšana, apgriešana, iešķirošana
 1. Vispārējas izmaksas:
 • - iekļautā teksta un tā labojumu ievadīšana, maketēšana un korektūra
 • - drukāšana
 • - piegāde
 1. Pasūtītājam nepieciešamā minimālā tirāža  - 30 000 eksemplāru.
 2. Izpildes termiņš -  07.02.2010.
 3. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu adresējot to Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai I.Andiņai, pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, vai uz faksu 654 21941, vai e-pastu inese.andina@daugavpils.lv, pēc šāda parauga:

 

Tirāža

Cena latos, bez PVN par 1 eksemplāru

Cena latos, bez PVN par visu apjomu

30000

 

 

 

 1. Pieteikšanās termiņš - 2011.gada 17.janvāris.
 2. Ņemot vērā apstākli, ka tipogrāfijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir zemāka par Ls 3000,00 bez PVN, šis informatīvais paziņojums nav saistīts ar Publisko iepirkumu likuma tiesisko regulējumu, tiek publicēts tikai un vienīgi pamatojoties uz brīvprātības principu vadoties no likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".

 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja                                                   I.Andiņa

 

 

2010.gada  10.janvarī

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!