Šobrīd Daugavpilī

Kustamās mantas atsavināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.07.2020, 15:58

Mutiskas izsoles noteikumi

 

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 4 izsoles blokos:

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 252.20m3:

sākotnējā cena – EUR  3260.00 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 350.00m3:

sākotnējā cena – EUR  5586.40 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 297.80m3:

sākotnējā cena – EUR  4717.60 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 166.80m3:

sākotnējā cena – EUR  1424.00 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2020.gada 04.augustā pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 03.augustā plkst.16.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz”.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 4 izsoles blokos:

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 194.20m3:

sākotnējā cena – EUR  3182.40 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 76.80m3:

sākotnējā cena – EUR  1068.80 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 73.60m3:

sākotnējā cena – EUR  1202.40 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 154.40m3:

sākotnējā cena – EUR  1197.60 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2020.gada 06.martā pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 05.marts plkst.16.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 3 izsoles blokos:

1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 970.40m3:
sākotnējā cena – EUR 15521.60 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

2. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 281.40m3:
sākotnējā cena – EUR 3991.60 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

3. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 477.06m3:
sākotnējā cena – EUR 5832.48 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.
Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2019.gada 05.novembrī pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.
Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 04.novembrim plkst.17.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz”.

___________________________________________________________________

Kustamās mantas – tramvaju vagonu izsole

Paziņojums

2019.gada 3.oktobrī AS “Daugavpils satiksme”  kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2  atkārtotai atsavināšanas izsolei nav iesniegts neviens piedāvājums.

Kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2 atsavināšanas mutiskās izsoles nolikuma 5.1.3.punktā norādīts, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents.

Pamatojoties uz kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2 atsavināšanas mutiskās izsoles nolikuma 5.1.3.punktu izsole atzīta par nenotikušu.

 

Izsoles komisija

---------------------------------------------------------