Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2024, 09:54

Pieteikumu līdz 2023.gada 14.aprīļa plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils Sporta skolas direktora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv
Tālruņi uzziņām: 654 21917, 654 23110

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora amatam” līdz 2023.gada 24.martam sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV- 5401
Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Lasīt vairāk...

Dokumentu iesniegšana:

Pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja (pretendenta) vārdu, uzvārdu, adresi vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas bāriņtiesa” locekļa amatu”, kā arī norādītam sūtītāja (pretendenta) vārdam, uzvārdam, adresei. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi parakstītiem.

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 24. februāris, līdz plkst. 16.00

Lasīt vairāk...

Dokumentu iesniegšana: pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļas nodokļu grāmatveža amatu” vai pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2022.gada 16.decembrim, plkst.16.00.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000077325) aicina pieteikties uz Īpašuma pārvaldīšanas departamenta (turpmāk – Departaments) Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiera amatu.
Dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiera amatam” pretendentiem jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401 Domes informācijas birojā vai pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2022.gada 26.septembrim, plkst.17.00.  Tālrunis papildu informācijai: 65404341

Lasīt vairāk...

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022.gada 31.oktobrim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pieteikumi un CV iesniedzami personīgi 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz š.g. 31.augustam

Lasīt vairāk...

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” aicina darbā atraktīvu, aktīvu, ar augstu atbildības sajūtu Ekskursiju gidu (klasifikācijas kods 5113 02, darba alga – 800.00 EUR).
No interesentiem gaidām CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu un sertifikātu kopijas par cita veida apmācībām līdz 2022. gada 05. augustam, iesniegt uz e-pastu: inzenieruarsenals@daugavpils.lv,

Lasīt vairāk...

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” aicina darbā zinošu, ar augstu atbildības sajūtu Biļešu kases kasieri (klasifikācijas kods 5230 01, darba alga – 750.00 EUR).
No interesentiem gaidām CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentus līdz 2022. gada 05. augustam, iesniegt uz e-pastu: inzenieruarsenals@daugavpils.lv.

Lasīt vairāk...

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” aicina darbā atraktīvu, aktīvu, ar augstu atbildības sajūtu Izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugu (klasifikācijas kods 9629 06, darba alga – 650.00 EUR).
No interesentiem gaidām CV, motivācijas vēstuli līdz 2022. gada 05. augustam, iesniegt uz e-pastu: inzenieruarsenals@daugavpils.lv.

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!