Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.02.2024, 09:47

Pieteikumu līdz 2022.gada 12.jūlijam plkst.17.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt slēgtā aploksnē pie ieejas pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt slēgtā aploksnē pie ieejas pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt slēgtā aploksnē pie ieejas pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10.00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pie Dienesta ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10:00 var iesūtīt pa e-pastu uz irina.margevica@socd.lv; pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai ievietot pieteikumu (slēgtā aploksnē) pastkastītē pie Dienesta ieejas; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.10:00 var iesūtīt pa e-pastu irina.margevica@socd.lv, vai pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, pastkastītē pie ieejas; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam  un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Lasīt vairāk...

„Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidāta atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata vietu.
Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022.gada 31.jūlijam ieskaitot

Lasīt vairāk...

„Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidāta atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” 1 (viena) neatkarīga padomes locekļa amata vietu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022.gada 10.jūnijam.

Lasīt vairāk...

CV un motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „galvenā grāmatveža vakance”, sūtīt līdz 2022. gada 14.maijam uz e-pastu agentura@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515.

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!