Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2024, 09:54

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā) Bērnu sociālās aprūpes centrā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods: 3412 02). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi “Pieteikums Sociālā rehabilitētāja amata konkursam”, sūtīt līdz 2024.gada 20. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Turaidas, ielā 36 Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālā pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku (darbinieka ilgstoša prombūtne) Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta tūrisma nodaļas Vecāko ekspertu/-i tūrisma jomā (profesijas kods: 2422 09). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Pieteikums Vecākā eksperta tūrisma jomā amata konkursam”, sūtīt līdz 2024. gada 20. martam (ieskaitot) uz e-pastu turisms@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūristu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 28379979.

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas vadītāja amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 6.martam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 6.marta, plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam..

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas auditora amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 20.februārim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 21.novembrim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 21.novembrim plkst. 17.00).

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam iesniegt pieteikumu, CV un izglītības apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 25.oktobrim uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv vai Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamentā K.Valdemāra 13, k.206., Daugavpils, LV- 5401

Darba līgums uz noteikto laiku – 01.11.2023. – 31.12.2025.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • Pieteikumu var iesūtīt pa pastu vai klātienē, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.
  • Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 17.oktobrim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora amatam” līdz 2023.gada 27.oktobrim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV- 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!