Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2021, 19:42

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Lasīt vairāk...

Prasmes: prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; prasme pieņemt lēmumus; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas,  sadarbības un sarunu vešanas prasmes; teicama prasme sniegt prezentācijas; uz vajadzībām orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā, vispārēja izpratne par izglītības sistēmas organizatoriskiem jautājumiem.

Lasīt vairāk...

Prasmesprasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā. Tehniskās zināšanas un iemaņas šādos jautājumos: LAN (Ethernet) un Wi-Fi tīklu ierīkošana un uzturēšana, TCP/IP pārzināšana un izpratne par interneta maršrutēšanas protokoliem, labas Linux un Windows OS administrēšanas zināšanas un pieredze,  darbstaciju un drukājamās tehnikas apkalpošana un citas.

Lasīt vairāk...