Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.06.2024, 17:16

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Iekšējā audita auditora amatam”,   kā arī amata pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 17.maijam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 17.maija plkst.17.00).

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Iekšējā audita nodaļas vadītāja amatam”,   kā arī amata pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 17.maijam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 17.maija plkst.17.00).

Lasīt vairāk...

Pieteikumus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils Futbola skola, Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils Futbola skolā, Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, 13.kab., uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils Futbola skolas direktora vietnieka amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils Futbola skolai uz e-pastu dfs@daugavpils.edu.lv.

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” būvuzrauga/būvinženiera amatam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei, e-pastam un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 5.aprīlim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 5.aprīlim, plkst.16.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam. Tālrunis papildu informācijai: 65476799.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma vēstuli un CV, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Tūrisma informācijas konsultants”, sūtīt līdz 2024. gada 28. martam (ieskaitot) uz e-pastu turisms@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma nodaļā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. +371 26444810.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas jurista amatu vietu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 20.martam ieskaitot (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 20.marta, plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā) Bērnu sociālās aprūpes centrā Sociālo darbinieku (profesijas kods:2635 01). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi “Pieteikums Sociālā darbinieka amata konkursam”, sūtīt līdz 2024.gada 20.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Turaidas, ielā 36 Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” aicina darbā uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā) Bērnu sociālās aprūpes centrā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods: 3412 02). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi “Pieteikums Sociālā rehabilitētāja amata konkursam”, sūtīt līdz 2024.gada 20. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Turaidas, ielā 36 Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālā pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku (darbinieka ilgstoša prombūtne) Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta tūrisma nodaļas Vecāko ekspertu/-i tūrisma jomā (profesijas kods: 2422 09). CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Pieteikums Vecākā eksperta tūrisma jomā amata konkursam”, sūtīt līdz 2024. gada 20. martam (ieskaitot) uz e-pastu turisms@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūristu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 28379979.

Lasīt vairāk...

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas vadītāja amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!