Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

0

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 6.maijā, plkst.11.00,videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 1.

 Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Daugavpils 13.vidusskolas direktore A.Skutele

 2.

 

Par ziedojuma pieņemšanu un  ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu  Marka Rotko mākslas centram.

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas cendra vadītājs M.Čačka

 

3.

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš