Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Pašvaldības Policija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.08.2022, 18:26
Daugavpils Pašvaldības Policija

Daugavpils Pašvaldības Policija

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401

Dežūrdaļa: 654 21500
Policijas priekšnieks: 654 21711
Policijas vadība: 654 23123
Iesniegumi, sūdzības: 654 21500
Iedzīvotāju pieņemšana: 654 21500

police@daugavpils.lv

www.police.daugavpils.lv

Pašvaldības policija

Iedzīvotāju pieņemšana katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00, izņemot svētku dienas.
Policijas priekšnieks pieņem apmeklētājus katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00, izņemot svētku dienas (iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 654 21500 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā Muzeja ielā 6, Daugavpilī).
Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00

Pašvaldības policijas darbības virzieni

  • Likumpārkāpumu profilakse;
  • Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību;
  • Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi;
  • Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;
  • Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu;
  • Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.

Dokumenti