Drošība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.04.2024, 10:33

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs:
Andrejs Elksniņšandrejs.elksnins@daugavpils.lv; t: 654 04331

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Dmitrijs Karpovsdmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv; t: 654 55853
Arvīds Kucinsarvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv; t: 654 76811

Komisijas izpildsekretārs:
Kārlis Rasiskarlis.rasis@daugavpils.lv; t: 654 04381

Komisijas locekļi:
Vitālijs Lisovs, Aleksejs Vasiļjevs, Aivars Rasčevskis, Tatjana Dubina, Pēteris Dzalbe, Ināra Natarova, Irēna Timšāne, Valērijs Ļaksa, Aleksandrs Linkevičs, Deniss Perkuns, Vladislavs Okuņevs, Dmitrijs Leitāns, Mārtiņš Ruļuks, Iveta Plone, Ruta Buldure, Valērijs Baranovskis, Vadims Grickovs, Sergejs Smirnovs, Ieva Zvirbule, Iveta Lobanoka, Dainis Lazdāns, Dzintars Juškus, Vilmārs Skutels, Valērijs Golubevs, Teodors Binders, Bernardins Užulis, Juris Priedītis, Valentīns Piļščikovs, Jānis Naglis, Viktors Koļesņikovs, Viktorija Žolneroviča, Andrejs Jeršovs, Aivars Elksniņš, Jūlija Mamaja, Jeļena Lapinska, Ēriks Limanovskis, Aleksandrs Kramorenko, Jūlija Strode, Rimma Vavilova, Olga Daļecka, Ludmila Vainiņa, Anatolijs Vasiļonoks, Jurijs Kuplovs-Oginskis, Ainārs Svirkovičs.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības civilaizsardzības organizators:
Mārtiņš Ruļuks - martins.ruluks@daugavpils.lv, t: 224 34476

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA SADARBĪBASTERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

EVAKUĀCIJAS PULCĒŠANĀS VIETAS DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTĀ UN AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

 

SVARĪGI ZINĀT:

Kā rīkoties krīzes situācijā?

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija sagatavojusi informatīvu bukletu ar ieteikumiem iedzīvotājiem, kā rīkoties krīzes situācijā. Tā mērķis ir palīdzēt sagatavoties iespējamajai krīzei. Bukletā ir ietverta svarīgākā informācija gan par to, kā cilvēks var sagatavoties iespējamajai krīzei, gan par to, kur meklēt palīdzību un informāciju. Tāpat bukletā ir iekļauti dažādi vērtīgi padomi, piemēram, ko iekļaut ārkārtas gadījumu somā, kādi ir mājās nepieciešamie medikamenti un kādi jautājumi jau šodien būtu jāpārrunā ar saviem ģimenes locekļiem, lai parūpētos par viņu drošību.

Buklets ir papildināts ar ieteikumiem par to, kā cīnīties ar dezinformāciju un kā sniegt atbalstu valsts aizsardzībai. Tāpat iekļauta informācija par to, kā rīkoties artilērijas apšaudes vai aviācijas uzlidojuma laikā, kā arī ķīmiska vai kodolapdraudējuma gadījumā.

Buklets "Kā rīkoties krīzes situācijā? " LAT.PDF

Buklets "Kā rīkoties krīzes situācijā?"vieglajā valodā LAT.PDF

Brochure "What to do in case of crisis"ENG.PDF

Буклет "Kак действовать в случае кризисной ситуации" RUS.PDF

Bukleti drukātā veidā pieejami pašvaldības publiskajās iestādēs.

Kā rīkoties plūdu gadījumā?

Plūdu draudu periodā veicamie pasākumi:

 • Sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un prognozēm, kā arī situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā.
 • Saglabājiet savā mobilajā tālrunī un piezīmju grāmatiņā tālruņu numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību – operatīvo dienestu un pašvaldības tālruņa numurus.
 • Izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai. Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Esiet gatavi atvienot elektrisko strāvu.
 • Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā.
 • Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā.
 • Sagatavojiet evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.).
 • Sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas.
 • Pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar kuriem var dot signālu par savu atrašanās vietu plūdu gadījumā. Savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves baterijām kabatas lukturītim un radio aparātam.
 • Savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālruņus, lai nepieciešamības gadījumā paziņotu glābšanas dienestam par nepieciešamo palīdzību.
 • Nodrošiniet sevi ar pārtiku (kas nebojājas un iespējams pagatavot arī tad, ja mājā nav elektrības), dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām precēm plūdu periodam, gadījumiem, ja māja applūst, bet uzskatāt, ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

Plūdu gadījumā veicamie pasākumi:

 • Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policiju vai pašvaldību.
 • Ja iespējams, brīdiniet un informējiet savus kaimiņus par plūdu sākšanos.
 • Evakuējoties ņemiet līdzi personīgos dokumentus, naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas.
 • Atstājot ēkas un būves, atslēdziet elektroenerģijas padevi, gāzes padevi, noslēdziet ūdens apgādes ierīces un vietējās apkures ierīces un iekārtas.
 • Aizveriet ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas logus un durvis.
 • Neaizmirstiet par mājdzīvniekiem!
 • Ja pašu spēkiem nav izdevies tikt prom no plūdu skartās vietas, informējiet operatīvos dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas lukturīti, lai signalizētu par savu atrašanās vietu. Palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.

Evakuācija un drošības pasākumi:

 • Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami labi nostiprināts:
 • iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās;
 • braukšanas laikā nepārvietojieties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;
 • evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un vižņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;
 • uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;
 • neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.
 • Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas – iedzīvotājiem, izdzirdot sirēnas, jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā. Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!

Informācijai par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams sekot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv.

Kā rīkoties ķīmisku gāzveida vielu noplūdes gadījumā?

Dzirdot sprādzienu un dabasgāzes noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo šņācošo skaņu un/vai sajūtot dabasgāzes specifisko smaržu, kas liecina par augstu dabasgāzes koncentrāciju, nepieciešams ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu (adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Ja iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem ir zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā rīkoties.

Nekavējoties veikt šādus pasākumus:

 • pārtraukt jebkuru saimniecisko un citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirkstele, nelietot atklātu uguni, atvienot no tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu un mehānismu darbojošos dzinējus;
 • meklēt patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, nekavējoties doties prom no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš pūstu no sāniem);
 • uzturoties telpās (vēlams apakšējos stāvos), veikt aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu dabasgāzes ieplūšanu telpā: aiztaisīt durvis, logus, ventilācijas lūkas, dūmvadus; noblīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī samērcētu audumu vai citu materiālu;
 • nelietot elektroslēdžus un aizsardzībai no dabasgāzes kaitīgās iedarbības lietot marles – vates apsējus, vairākkārt salocītus dvieļus, audumus vai citus gaisa caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī (ja ir apgrūtināta elpošana un nav pieejami minētie elpošanas ceļu aizsardzības materiāli – centieties aizturēt elpu un veikt īsas seklas ieelpas);
 • Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 112, 113 vai 03.

Gāzesvada sprādziena gadījumā ar sekojošu gāzes degšanu, apmēram, 600 m zonā būs liels siltuma starojums, tāpēc nekavējoties dodieties prom no šīs zonas vai netuvojieties tai.

Kā rīkoties ūdensvada tīkla avārijas gadījumā?

Ja ir notikusi avārija vai nepieciešami remontdarbi iekšējos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos, aicinām sazināties ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” Avārijas dienestu, zvanot pa tālruni 80076100.

Kas notiek ar naudu krīzes situācijā? 

Krīzes situācijā jārēķinās, ka var tikt ietekmēts ierastais naudas aprites process. Latvijas Banka ir sagatavojusi informatīvo materiālu par finanšu pakalpojumu pieejamību un ieteicamo rīcību krīzes situācijā. Latvijas Banka un kredītiestādes ir gatavas dažādiem scenārijiem un nodrošinās klientu informācijas, līdzekļu un sniegto pakalpojumu drošību un pieejamību.

BUKLETS "Kas jāzina par naudu un finanšu pakalpojumiem krīzes situācijā".PDF

Kur meklēt uzticamu informāciju krīzes situācijā?

Iestājoties krīzei, par aktuālo situāciju sabiedrību informēs operatīvie dienesti, valsts iestādes, pašvaldības un Latvijas Sabiedriskie Mediji.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta vietne - www.daugavpils.lv 
Augšdaugavas novada pašvaldības interneta vietne - www.augsdaugavasnovads.lv 
Latvijas Sabiedriskie Mediji - www.lsm.lv 
Latvijas Radio - www.latvijasradio.lsm.lv
Latvijas Televīzija - www.ltv.lsm.lv 

Kā izvairīties no dezinformācijas?

Valsts kanceleja ir izdevusi “Rokasgrāmatu pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties”, lai apbruņotu prioritāri valsts pārvaldē strādājošos un pastarpināti jebkuru Latvijas iedzīvotāju ar praktiskām zināšanām un ieteikumiem, lai tie spētu iesaistīties valsts informatīvās telpas aizsardzības un drošības stiprināšanas pasākumos. Šajā rokasgrāmatā vari iepazīties ar praktiskām zināšanām un ieteikumiem, kā atpazīt populārākos dezinformācijas veidus, pārbaudīt aizdomīgus vēstījumus un aizsargāt savus privātos datus no nonākšanas krāpnieku rīcībā.

ROKASGRĀMATA PRET DEZINFORMĀCIJU: atpazīt un pretoties.PDF

Lietotne 112 Latvija

Lietotne "112 Latvija" ir bezmaksas mūsdienīga mobilā aplikācija, kas uzlabo iespēju iedzīvotājiem, it īpaši cilvēkiem ar dzirdes un runas problēmām, sazināties ar vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, kā arī saņemt un uzzināt informāciju, kas ir būtiska, lai sagatavotos iespējamam apdraudējumam un mazinātu negadījuma sekas.

Lejupielādē lietotni “112 Latvija”

OPERATĪVO DIENESTU KONTAKTI:

Pašvaldības policija

Pašvaldības policija

Muzeja iela 6, Daugavpils

Tālr.: 654 21500

police@daugavpils.lv

Latvijas Valsts policija

Latvijas Valsts policija

Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: 65403220

E-pasts: lietvediba@latgale.vp.gov.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Rīgas iela 1/3, LV-5401, Daugavpils

Tālrunis: 65455850

Fakss: 65407113

E-Pasts: latgale@vugd.gov.lv

 
 
 
 
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!