Сейчас в Даугавпилсе

Департамент управления собственностью

Последний раз информация обновлена 23.11.2021, 15:42

Контакты

Номер каб.
Имя Фамилия
Должность
Номер телефона
Эл. почта
Время приёма, записи
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
5
ELĪNA KAVŠEVIČA-SEMJONOVA
Juriste
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
IRINA SMANE
Nodaļas vadītāja p.i.
8
VITĀLIJS FJODOROVS
Būvinženieris
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
IVETA GREBEŽA
Plānošanas tehniķa p.i.
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Izziņa z/g domājamo daļu iegūšanai īpašumā
Nekustamā īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
Neapbūvēto zemesgabalu noma (t.sk. jautājumi par izsolēm, līgumu slēgšanu, maksājumiem u.c.)
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
Apbūvēta z/g atsavināšanas ierosinājums
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekustamā īpašuma reģistrācijas vecākā speciāliste
Konsultācijas par nekustamā īpašuma atsavināšanu
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos
Zemes nomas līgumu slēgšana, pagarināšana (sakņu dārzi)
Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm (atsavināšana, telpu noma); pirkuma līgumu slēgšana; jautājumi par nomaksas pirkuma līgumu maksājumiem
7
OĻESJA ŠAPOVALE
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA PROZORE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
Neapdzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste
Dzīvokļa īpašuma atsavināšana, pirkuma līgumu slēgšana, izziņas par Daugavpils domes priekšsēdētāja piekrišanas saņemšanu (dzīvokļu īpašuma z/g d/d) iegūšanai īpašumā, z/g privatizācija zem kooperatīvajām dzīvojamām mājām
15
DZIDRA LOCIKA
Nekustamā īpašuma nomas vecākā speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
ANŽELA LAVRENTJEVA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
INGA AKMEŅKALNE
Nodokļu ekonomiste
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00