Сейчас в Даугавпилсе

Департамент управления собственностью

Последний раз информация обновлена 23.08.2018, 17:53

Контакты

Номер каб.
Имя Фамилия
Должность
Номер телефона
Эл. почта
Время приёма, записи
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
5
ELĪNA KAVŠEVIČA-SEMJONOVA
Juriste
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
NADEŽDA AĻHIMOVIČA
Nodaļas vadītāja
8
IRINA SMANE
Būvinženiere
8
VALDIS MUIŽNIEKS
Būvinženieris
8
PJOTRS PAŅKOVS
Būvuzraugs
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
JŪLIJA ŠERŠŅOVA
Plānošanas tehniķis
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
Īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekust. īpaš. reģistrācijas vec. speciāliste
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jaut
Zemes nomas līgumu slēgšana (sakņu dārzi)
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpaš. atsav. un iznomāš. daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm
7
OĻESJA PAĻČEVSKA
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA AŠPIZE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
pieteikšanās izsolēm, nedzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG (atļauja nepilsoņiem atsavināt zemi)
15
DZIDRA LOCIKA
Nekust. īpašuma nomas vec. speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
ANŽELA LAVRENTJEVA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
KRISTĪNE ŽURAVĻOVA
Nodokļu ekonomistes p.i.
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
NADEŽDA PRUDŅIKOVA
Nodokļu grāmatvede
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00