Сейчас в Даугавпилсе

Контакты

Последний раз информация обновлена 09.09.2020, 11:10

Даугавпилсская городская дума

Рег. номер LV 90000077325 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Администраторы информационного бюро: +371 65404344; +371 65404399

Эл. почта: info@daugavpils.lv 

Клерк: +371 65404338

Факс: +371 65421941

В здании Даугавпилсской городской Думы работает "Информационное бюро", работники которого внимательно выслушают посетителей и дадут советы по решению вопросов, с которыми они пришли в Думу.

Время работы:

Понедельник: 08.00 - 18.00
Вторник: 08.00 - 17.00
Среда: 08.00 - 17.00
Четверг: 08.00 - 17.00
Пятница: 08.00 - 16.00

Перерыв: 12.00 - 13.00
Суббота: выходной
Воскресенье: выходной

Время приёма депутатов думы

Контактная информация

Номер каб.
Имя Фамилия
Должность
Номер телефона
Эл. почта
Время приёма, записи
DOMES VADĪBA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
224
IGORS PRELATOVS
Domes priekšsēdētājs
Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04338
219
JĀNIS LĀČPLĒSIS
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Mēneša 2.ceturtdiena no 09:00-11:00, iepriekš pieteikšanās trešdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04344; 654-04399
217
JĀNIS DUKŠINSKIS
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Mēneša 3. pirmdiena no 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04344; 654-04399
218
LĪVIJA JANKOVSKA
Domes priekšsēdētāja vietniece
Mēneša 2.pirmdiena no 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04344; 654-04399
216
SABĪNE ŠŅEPSTE
Domes izpilddirektore
Mēneša 1. un 3.pirmdiena 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04338
303
TATJANA DUBINA
Domes izpilddirektores vietniece
Pirmdien 14:00-17:00
302
KĀRLIS RASIS
Domes izpilddirektores vietnieks
Pirmdien 14:00-17:00
220
ŽANNA KOBZEVA
Domes lietu pārvaldniece
Trešdien 14:00-16:00
Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji
224
IGORS PRELATOVS
Finanšu komitejas priekšsēdētājs, Īpašuma komitejas priekšsēdētājs
302
MIHAILS LAVRENOVS
Mājokļu komitejas priekšsēdētājs
215
VALĒRIJS KONONOVS
Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs
202
HELĒNA SOLDATJONOKA
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
AIVARS BROKS
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs
INGUNA KOKINA
Attīstības komitejas priekšsēdētāja
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
JURIJS SJANITA
Jurists
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
206
IVONNA ORLOVA
Starptautisko projektu koordinatores p.i.
204
JOLANTA REČA-LĀŽE
Starptautisko projektu koordinatore
204
SINTIJA RABČEVSKA
Telpiskās attīstības plānotāja
Biznesa attīstības nodaļa
304
EDVARDS SARGSJANS
Nodaļas vadītājs
304
TATJANA MORENKO
Nodaļas vadītāja vietniece
304
JORENS DOBKEVIČS
Vecākais komercdarbības speciālists
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA
Nodaļas vadītāja
203
ARTJOMS MAHĻINS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
201
HELĒNA TROŠIMOVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
207
IRINA ČELNOVA
Projekta asistentes p.i.
306
NATAĻJA AĻOHNA
Projekta koordinatore
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Ekonomiste
301
ALBĪNE ZALKINA
Projekta vadītāja p.i.
301
KRISTĪNA RAMANAUSKAITE-KIDULE
Projekta koordinatore
303
SERGEJS GORŅIKS
Plānošanas inženieris
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
302
TEODORS BIKOVSKIS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
NADEŽDA AĻHIMOVIČA
Nodaļas vadītāja
8
IRINA SMANE
Būvinženiere
8
VALDIS MUIŽNIEKS
Būvinženieris
8
PJOTRS PAŅKOVS
Būvuzraugs
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
JŪLIJA ŠERŠŅOVA
Plānošanas tehniķis
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
Īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekust. īpaš. reģistrācijas vec. speciāliste
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jaut
Zemes nomas līgumu slēgšana (sakņu dārzi)
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpaš. atsav. un iznomāš. daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm
7
OĻESJA PAĻČEVSKA
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA AŠPIZE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
pieteikšanās izsolēm, nedzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG (atļauja nepilsoņiem atsavināt zemi)
15
DZIDRA LOCIKA
Nekust. īpašuma nomas vec. speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
DINA KUMAČEVA
Nekustamā īpašuma vecākās speciālistes p.i.
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
INGA AKMEŅKALNE
Nodokļu ekonomiste
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
NADEŽDA PRUDŅIKOVA
Nodokļu grāmatvede
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
213
RUSLANS GOLOVANS
Departamenta vadītājs
Mēneša 1.Trešdiena 14.00-17.00
214
MARINA DIMITRIJEVA
Departamenta vadītāja vietniece
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
214
INGA LIMBĒNA
Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
205
ROLANDS SILIŅŠ
Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
205
IRĪNA VĒRDIŅA
Iekšējās inspekcijas nodaļas juriste
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
305
ILONA PURVINA
Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas vadītāja
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
305
SVETLANA KRAINE
Administratīvo pārkāpumu lietvedības juriste
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
305
ROMĀNS BARIŠNIKOVS
Administratīvo pārkāpumu lietvedības jurists
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS , Raiņa iela 28 (3.stāvs)
10
SANTA PUPIŅA
Departamenta vadītāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
11
INGA ANCĀNE
Pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa
1
RASMA GĀGA
Lietvedības sekretāre
2
IRĒNA GAJEVSKA
Arhīva un lietvedības pārzine
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
5
ERNESTS JOKSTS
Jurists
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Būvvalde
12
NADEŽDA GIPTERE
Vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
AIJA KRŪMIŅA
Būvniecības informācijas sistēmas administratore
4
JUZEFA ISAKOVA
Vecākā būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
SABĪNE PINELE
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
IGORS IVANOVS
Būvinspektors
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
EDGARS KAPLERS
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
PĀVELS BOGDANOVS
Būvinspektora palīgs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
VADIMS KODAČS
Vides degradējošo ēku būvinženieris
Pilsētplānošanas nodaļa
8
SERGEJS TROŠIMOVS
Vadītājs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
ĻUBOVA BATMANOVA
Ģeoinformātikas inženiere
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
MARUTA ANCĀNE
Vecākā teritorijas plānotāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētvides nodaļa
6
INGŪNA LEVŠA
Vadītāja, Pilsētas galvenā māksliniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
LĪGA ČIBLE
Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
ELVĪRA SPRINDŽUKA
Māksliniece - reklāmas speciāliste
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
KRIŠS SMILDZERS
Ainavu arhitektes p.i.
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
BĀRIŅTIESA , Raiņa iela 28 (1.stāvs)
9
ELITA PRAŅEVSKA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pieņemšanas laiks: Pirmdien 14.00-18.00, Ceturtdien 09.00-12.00
7
RUTA VELIKA
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 14.00-18.00, Ceturtdiena 09.00-12.00
1
KRISTĪNA LEIKUSE
Sēžu sekretāre
Lēmumu izsniegšana , Sēdes - Trešdien
1
DIĀNA SIDOROVA
Lietvedības sekretāre
Fakss 654-76791
1
INGA CAUŅA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdien 14.00-18.00; Ceturtdien 09.00-12.00
2
ANASTASIJA ZORINA
Bāriņtiesas locekle
2
ILONA BORISOVA
Bāriņtiesas locekle
NATĀLIJA SMIRNOVA
Arhīviste
5
ELEONORA ROŽAŠČENOKA
Bāriņtiesas locekle
6
RITA ANTOŅEVIČA
Bāriņtiesas locekle
6
ILONA MAČEVSKA
Bāriņtiesas locekle
7
LARISA NARUNOVSKA
Bāriņtiesas locekle
8
INGRĪDA BEĻAVSKA
Bāriņtiesas locekle
8
INĀRA MARKULE
Bāriņtiesas locekle
CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU NODAĻA , Imantas iela 9
1
AINĀRS STREIĶIS
Nodaļas vadītājs
2
ILGA LEIKUMA
Juriste
2
KRISTĪNA IVANOVA
Ekonomiste
2
DANA SISA
Iepirkumu speciāliste
iepirkumi@daugavpils.lv
2
JŪLIJA SERGEJEVA
Iepirkumu speciāliste
3
ILONA NOVIKOVA
Iepirkumu speciāliste
3
LĪGA BRENČA
Iepirkumu speciāliste
4
INGA ZARĀNE
Ekonomiste
4
ANATOLIJS KRIVIŅŠ
Jurists
5
JĀNIS ARTEKOVS
Jurists
5
KRISTĪNE ŠEDE
Juriste
5
JURIJS BĀRTULS
Jurists
5
OLGA STRELKOVA
Juriste
5
VIKTORIJA LASIJA
Juriste
DOMES CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
311
EVELĪNA UGARINKO
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
313
JEĻENA UŠAKOVA
Galvenās grāmatvedes vietniece
313
GAĻINA PUPINA
Vecākā grāmatvede
313
IRINA KOŠLAČA
Grāmatvede
312
OLGA CINGELE
Vecākā grāmatvede
312
MARIJA SEMJONOVA
Vecākā grāmatvede
312
VIKTORIJA GUSAROVA
Ekonomiste-grāmatvede
309
JŪLIJA BOGUSTOVA
Grāmatvede-kasiere
301
OLGA ĻEVINA
Algu grāmatvede
DZIMTSARAKSTU NODAĻA , Raiņa iela 28 (1.stāvs)
5
INESE EISĀNE
Nodaļas vadītāja
Otrdien 8.00-14.00 Trešdien 14.00-18.00
4
VIJA GORNIKA
Nodaļas vadītājas vietniece
Laulības pieteikumi
1
KRISTĪNE FEDOTOVA
Dzimtsarakstu inspektore
1
JŪLIJA NIKOLAJEVA
Dzimtsarakstu inspektore
Rajona un pilsētas reģistru arhīvs
2
INETA BULE
Dzimtsarakstu inspektore
Fakss – 654-24324 , Uzvārda, vārda maiņa
3
VERONIKA KOTELOVIČA
Dzimtsarakstu inspektores p.i.
Bērna dzimšanas reģistrācija
6
KATRĪNA DALIŠEVSKA
Dzimtsarakstu inspektores p.i.
Miršanas gadījumu reģistrācija
6
INGA STUPIŅA
Dzimtsarakstu lietvedības inspektore
Miršanas gadījumu reģistrācija
ILONA SVELPE
Viesu uzņemšanas organizators
SERGEJS BRATUSEVS
Koncertmeistars
NATAĻJA PARFENA
Saimniecības vadītāja
FINANŠU NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
307
EDĪTE UPENIECE
Nodaļas vadītāja
307
INĀRA BEBRIŠA
Referente
307
LĪGA BEBRIŠA
Nodaļas vadītājas vietniece, budžeta daļas vadītāja
307
AGRITA DOBROVOĻSKA
Pamatbudžeta ekonomiste
307
DAINA JUKŠA
Pamatbudžeta ekonomiste
308
INESE SAFONOVA
Norēķinu centra vadītāja
308
ANŽELIKA ŠPAKOVA
Vecākā kontu administratore
308
MARIJA SLAPŅA
Kontu administratore
308
IVANS ŠĶIPARS
Kontu administrators
JAUNATNES NODAĻA , Saules iela 5A, 1.stāvs mājas lapa: www.jaunatne.daugavpils.lv
GUNITA VANAGA
Nodaļas vadītāja
VIKTORS GALLERS
Nodaļas vadītājas vietnieks
GUNTA JERLIKOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
LINDA FREIBERGA
Vecākā jaunatnes lietu speciāliste
Bērnu un jauniešu vasaras nometnes un projekti
ARTJOMS PUČINSKIS
Vecākais jaunatnes lietu speciālists
Brīvprātīgais darbs, Jauniešu domes koordinators, projekts "Proti un dari”
OLGA JEFREMOVA
Vecākā jaunatnes lietu speciāliste
Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas
ARTŪRS POPOVS
Vecākais jaunatnes lietu speciālists
Pasākumi un programmas
Jauniešu neformālās izglītības centrs , Varšavas iela 45
KATRĪNA PAUKŠTA
Jaunatnes lietu speciāliste
Jauniešu neformālās izglītības centrs
VLADIMIRS PETKEVIČS
Ēkas dežurants
28794594
ALEKSANDRS ĻUĻS
Ēkas dežurants
26441329
KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRRAUDZĪBAS NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
304
JEVGEŅIJS OĻENOVS
Nodaļas vadītājs
304
NIKOLAJS JEFIMOVS
Jurists
304
TATJANA VOLKOVA
Ekonomiste
304
RITA LIVČĀNE
Ekonomiste
306
RAITIS ĶIKUSTS
Ekonomists
REVĪZIJU UN AUDITA NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 13 un Saules iela 5
305
VLADIMIRS PJANKOVSKIS
Nodaļas vadītājs
Kr.Valdemāra iela 13, 3.stāvs
200
ILONA JAKOVĻEVA
Nodaļas vadītāja vietniece
Saules 5, 2.stāvs
201
ŅINA POZŅAKA
Revidente
Saules 5, 2.stāvs
202
VIKTORIJA UNDRULE
Iekšējā auditore
Saules 5, 2.stāvs
202
NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA
Revidente
Saules 5, 2.stāvs
SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN MĀRKETINGA NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
201A
INESE SAVEĻJEVA
Nodaļas vadītāja p.i.
201
LAURA ORLIŅA
Mārketinga projektu vadītāja
201
KSENIJA KRUŠINSKA
Mārketinga projektu vadītāja p.i.
204
LĪGA KORSAKA
Preses sekretāre
204
NATAĻJA IVANOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
202
IRINA HOTUĻOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
204
ANDREJS JEMEĻJANOVS
Videooperators
204
JEVĢENIJS GALAPOVS
Studijas tehnisko iekārtu operators
204
ALEKSANDRS CVETKOVS
Sabiedrisko attiecību speciālists
1. stāvs
INGA JUKŠA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1. stāvs
MARINA LAURENA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1. stāvs
KRISTĪNE IVANOVA
Informācijas biroja administratore
Iesniegumu par iekļaušanu pierobežas teritorijas iedzīvotāju sarakstā pieņemšana: Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 ; Piektdien 08:00-16:00, pusd.pārtr.12:00-13:00
SPORTA MEDICĪNAS CENTRS , Stadiona iela 1 e-pasts: sport.medicina@inbox.lv
ILONA ANDREJEVA
Nodaļas vadītāja
65425285
20
VALĒRIJS BULAVSKIS
Sporta ārsts
65425285
20
MARGARITA AUZĀNE
Sporta ārsta palīgs
65425285
20
LORITA RIŽAKOVA
Rehabilitologs
65425285
23
ANDRIS GORSKIS
Fizioterapeits
65425285
23
MĀRIS MONKEVIČS
Fizioterapeits
65425285
24
JEVGEŅIJA SOKOLOVA
Fizioterapeite
65425285
24
OĻESJA JEVSEJEVA
Fizioterapeite
65425285
25
MARINA GRIGORJEVA
Fizikālās terapijas māsa
65425285
VISPĀRĒJĀ NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
203
ILGA LAUSKA
Nodaļas vadītāja
222
VALENTĪNA SARKANE
Pieņemamās kancelejas pārzine
Fakss : 654-21941
306
ALEKSANDRA PUHOVIKA
Domes izpilddirektores palīdzes p.i.
209
ANNA KOKINA
Personāla speciāliste
310
JĀNIS RUTKA
Datu aizsardzības speciālists
310
GUNDARS KAMPĀNS
Civilaizsardzības organizators
203
JOLANTA VOLKOVIČA
Darba aizsardzības inženiere
Saules 5, 2.stāvs
203
LĪVIJA DROZDE
Vecākā eksperte projektu jautājumos
Saules iela 5, 2.stāvs
VITĀLIJS AZAREVIČS
Domes priekšsēdētāja padomnieks izglītības tehnoloģiju un inovācijas jomā
JURIJS VISOCKIS
Domes priekšsēdētāja padomnieks izglītības jautājumos
DZINTRA NIKOLAJENKO
Tieslietu konsultante
306
EVELĪNA PIROGOVA
Vecākā lietvedības pārzine
211
SIMONA RIMICĀNE
Protokolu lietvedības pārzine
211
INESA ZRAŽEVSKA
Arhīvists
207
ILMĀRS ŠALKOVSKIS
Operāciju sistēmu inženieris
207
JŪLIJA BIRJUKOVA
Sarakstes lietvedības inspektore
207
INA ŠĶIPARE
Lietvedības inspektore
207
VITA PAVLOVIČA
Lietvedības pārzine
12
DMITRIJS BURUNOVS
Datortīkla vecākais administrators
12
ANDREJS ŠAPOVALS
Programmēšanas tehniķis
11P
EDGARS BAIKS
Vecākais saimniecības pārzinis
11P
SERGEJS KOLPAKOVS
Tehniskais strādnieks
28232810
3
ŽANNA GOLOVKINA
Ēkas dežurants
65404361
3
LUDMILA JERKEBAJEVA
Ēkas dežurants
65404361
3
SVETLANA HRAPĀNE
Ēkas dežurants
65404361
3
ANATOLIJS SOLDATJONOKS
Ēkas dežurants
65404361
VALERIJS PETUNOVS
Automobiļa vadītājs
65404394
EDGARS BABIŠKO
Automobiļa vadītājs
65404394
STAŅISLAVS SPRUKTS
Automobiļa vadītājs
65404394
ALEKSANDRS ŽVIRBĻA
Automobiļa vadītājs
65404394
VALĒRIJS GRIGORJEVS
Automobiļa vadītājs
65404394
PAVEL KOROL
Automobiļa vadītājs
65404394