Сейчас в Даугавпилсе

Департамент развития

Последний раз информация обновлена 23.11.2021, 15:40

Контакты

Номер каб.
Имя Фамилия
Должность
Номер телефона
Эл. почта
Время приёма, записи
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
ILGA LEIKUMA
Juriste
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
204
DINA KUMAČEVA
Ekonomiste
204
SINTIJA RABČEVSKA
Telpiskās attīstības plānotāja
304
JOLANTA ŪZULIŅA
Starptautisko projektu vadītāja
304
JOLANTA REČA-LĀŽE
Starptautisko projektu vadītāja
304
OKSANA JAČMEŅOVA
Starptautisko projektu koordinatora p.i.
65476060
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA-NIKOLAJEVA
Nodaļas vadītāja
203
ARTJOMS MAHĻINS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Ekonomiste
207
IRINA ČELNOVA
Vecākā eksperta projektu jautājumos p.i.
301
SANTA UPĪTE
Projekta vadītāja
301
RITVARS ŠUĻGA
Projekta aktivitāšu koordinatora p.i.
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
306
NATAĻJA AĻOHNA
Projekta koordinatore