Сейчас в Даугавпилсе

Департамент развития

Последний раз информация обновлена 24.08.2018, 15:43

Контакты

Номер каб.
Имя Фамилия
Должность
Номер телефона
Эл. почта
Время приёма, записи
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
ILGA LEIKUMA
Juriste
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
206
MUDĪTE KISEĻOVA
Starptautisko projektu koordinatores p.i.
204
JOLANTA ŪZULIŅA
Starptautisko projektu koordinatore
204
SINTIJA RABČEVSKA
Telpiskās attīstības plānotāja
Biznesa attīstības nodaļa
304
EDVARDS SARGSJANS
Nodaļas vadītājs
304
TATJANA MORENKO
Nodaļas vadītāja vietniece
304
JORENS DOBKEVIČS
Vecākais komercdarbības speciālists
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA
Nodaļas vadītāja
203
ARTJOMS MAHĻINS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
201
HELĒNA TROŠIMOVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
207
IRINA ČELNOVA
Projekta asistentes p.i.
306
NATAĻJA AĻOHNA
Projekta koordinatore
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Ekonomiste
301
SANTA UPĪTE
Projekta vadītāja
301
ALBĪNE ZALKINA
Projekta koordinatore
303
SERGEJS GORŅIKS
Plānošanas inženieris
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
302
TEODORS BIKOVSKIS
Vecākais eksperts projektu jautājumos