Сейчас в Даугавпилсе

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai sporta laivas remonta darbi

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
05.07.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai sporta laivas remonta darbi
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 200.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 15.jūlijs.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.4.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.5. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: 2018.gada 6.jūlijam, plkst.15.00

9.Piedāvājumu var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietots Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

 

  1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai sporta laivas remonta darbi

Pasūtījuma izpildīšana: 2018.gada 15.jūlijs

Piegāde: bezmaksas

 

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

p.k.

1

2

3

4

2

Sporta laivas remonta darbi

-        Hondurasa ciedru finiera sporta laivas korpusa cauruma remonts

-        Koka buciņas laivas turēšanai remonts

 

 

 

1 gab.

 

2 gab.

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                    J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam veikt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai sporta laivas remonta darbu par šādu cenu

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents

Reģ.numurs

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1

2

3

4

 

2

Sporta laivas remonta darbi

-        Hondurasa ciedru finiera sporta laivas korpusa cauruma remonts

-        Koka buciņas laivas turēšanai remonts

 

1 gab.

 

2 gab.

 

                                                                                               Kopā:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 15.jūlijam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums