Šobrīd Daugavpilī

Apstiprina Daugavpils kultūras attīstības programmu un plāno dinamisku kultūras sektora izaugsmi Kultūras ziņas

1307
Apstiprina Daugavpils kultūras attīstības programmu un plāno dinamisku kultūras sektora izaugsmi

Daugavpils pilsētā pirmo reizi ir izstrādāta un 13.maijā domes sēdē apstiprināta detalizēta kultūras nozares attīstības programma, kas paredz dinamisku starpnozaru un starptautiskās sadarbības izvēršanu nākamajos septiņos gados, dažādu sabiedrības grupu iesaisti kultūras piedāvājuma veidošanā un videi draudzīgu rīcību ieviešanu pasākumu rīkošanā.

Gatavojoties Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai ciešā sadarbībā ar Daugavpils kultūras organizāciju pārstāvjiem ir veikts nopietns esošo pilsētas kultūras resursu un norišu audits, apzinātas iedzīvotāju kultūras vajadzības un ir noteikti izaugsmes virzieni.

Daugavpils kultūras mantojuma vietām, daudzveidīgajam kultūras piedāvājumam -  festivāliem un pasākumiem piemīt liels izaugsmes potenciāls, lai pilsēta kļūtu par starptautiski iecienītu kultūrtūrisma galamērķi Eiropas austrumos. Pēdējā desmitgadē Daugavpils ir ieguldījusi nopietnas investīcijas Daugavpils simbola – cietokšņa attīstībā. Līdzās starptautisko atzinību guvušajam Daugavpils Marka Rotko mākslas centram cietokšņa teritorijā darbojas aktīvas vietējās radošās kopienas, veidojot gan dzīvās vēstures, gan laikmetīgās kultūras piedāvājumu autentiskā vidē. Cietokšņa teritorijā drīzumā tiks atvērta Martinsona māja un jaunais Tehnikas un industriālā dizaina muzejs.

Saules ielas kvartālā tiek veidotas radošās koprades telpas. Vienības nama Tradīciju mājā tiks uzsākta ekspozīcijas Viedais galds izveide atbilstoši izstrādātajai satura un dizaina koncepcijai, kas ļaus iepazīt tradicionālo kultūru ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību. Izstrādes stadijā ir tehniskais projekts Stroka vasaras koncertzāles izbūvei un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja paplašināšanai, plānota arī Stropu estrādes atjaunošana liela mēroga pasākumu norisei. Pilsētā ir pieejamas daudzveidīgas kultūrizglītības iespējas un attīstās daudz dažādas radošās iniciatīvas. Šī dinamiskā attīstība ļauj Daugavpilij sevi saukt ne tikai par industriālo un izglītības centru, bet arī par radošu kultūras pilsētu, kas cienīga iegūt Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027.

Daugavpils kultūras attīstības programmas darba grupas vadītājs Jānis Dukšinskis pauž, ka  kultūras attīstības programma ir balstīta iedzīvotāju vajadzību izpētē, un tās izstrādē aktīvi iesaistījušās vietējās kultūras iestādes, biedrības un aktīvās radošās personas. Šī gada sākumā tika organizēta plaša iedzīvotāju aptauja, kultūras darbinieku fokusgrupas un intervijas, kuru rezultāti atspoguļoti martā publicētajā pētījumā. Dažādos koprades pasākumos un virtuālajās ideju darbnīcās piedalījās ap 200 dalībnieki. “Kopīgi izveidojām vīziju attīstīt Daugavpili par dinamisku nacionālas un Eiropas nozīmes kultūras pilsētu, kur ir atbalsts radošai brīvībai un rūpes par kultūras mantojumu. Primārais uzdevums ir visiem spēkiem veidot iedzīvotāju piederības izjūtu pilsētai, un, protams, arī spodrināt Daugavpils starptautisko tēlu. Programmā esam atspoguļojuši mūsu iedzīvotāju redzējumu par Daugavpili 2027.gadā un esam ieplānojuši atbilstošās rīcības šī redzējuma īstenošanai dzīvē,” uzskata Jānis Dukšinskis.

Darba grupas koordinatore Diāna Soldāne uzsver, ka programmas izstrādē ir ņemti vērā Eiropas pilsētās akceptētie labas mūsdienīgas kultūras pārvaldības principi, rūpējoties par iekļaujošu un ilgtspējīgu kultūras attīstību un domājot par dažādu sabiedrības grupu līdzdalības iespējām. Kultūras pārvalde vēlas veidot sadarbības platformu visiem Daugavpils radošajiem, sniedzot atbalstu profesionālai izaugsmei un starptautisko sakaru veidošanai, ceļot kopējo kultūras piedāvājuma kvalitāti.

Ar Daugavpils kultūras attīstības programmu 2021. -2027.gadam un tās īso kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapas Kultūras sadaļā.

Kultūras attīstības programmas izstrādi 2021.gada janvārī – aprīlī veica domnīca “Culturelab” Latvijas Kultūras akadēmija un Vizionārās kultūras fonds sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi.

Papildu informācija:
Diana Soldāne
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde
t.: 28378679
e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv