Šobrīd Daugavpilī

Par Kultūru Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.10.2023, 16:09

Vadošā pašvaldības iestāde, kas īsteno valsts un pašvaldības kultūrpolitiku un koordinē kultūras norišu organizēšanu pilsētā, ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams". Viena no aktuālākajām Vienības nama funkcijām ir kultūras dzīves norišu daudzveidības un kultūras procesa pieejamības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs.

Vienības nama uzdevums ir plānot, vadīt un koordinēt valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu organizēšanu pilsētā sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Daugavpilī notiek dažādi kultūras pasākumi: gan starptautiska mēroga festivāli, gan valsts un pilsētas mēroga pasākumi, kuros piedalās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas. Pasākumu norisēs aktīvi iesaistās arī pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas kopumā ir vairāk nekā 40.

DAUGAVPILS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021.-2027.GADAM

DAUGAVPILS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM KOPSAVILKUMS

KULTŪRAS PATĒRIŅA PĒTĪJUMS DAUGAVPILĪ (2021)

PĒTĪJUMS "LATGALES IEDZĪVOTĀJU AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM IESAISTE KULTŪRAS NORISĒS" (2022)