Šobrīd Daugavpilī

Par Kultūras pārvaldi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.03.2022, 17:36

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi kultūras jomā. Viena no aktuālākajām Kultūras pārvaldes funkcijām ir kultūras dzīves norišu daudzveidības un kultūras procesa pieejamības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs.

Kultūras pārvaldes uzdevums ir plānot, vadīt un koordinēt valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu organizēšanu pilsētā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Daugavpilī notiek dažādi kultūras pasākumi: gan starptautiska mēroga festivāli, gan valsts un pilsētas mēroga pasākumi, kuros piedalās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas. Pasākumu norisēs aktīvi iesaistās arī pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas kopumā ir vairāk nekā 40.

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS PĀRVALDES NOLIKUMS

DAUGAVPILS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021.-2027.GADAM

DAUGAVPILS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM KOPSAVILKUMS

KULTŪRAS PATĒRIŅA PĒTĪJUMS DAUGAVPILĪ (2021)

PĒTĪJUMS "LATGALES IEDZĪVOTĀJU AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM IESAISTE KULTŪRAS NORISĒS" (2022)