Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2020/1, "Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Последний раз информация обновлена 22.07.2020, 10:59
Номер идентификации:
DŪ-2020/1
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Цена договора в EUR без PVN:
18000 €
Поставщик:
SIA "SANO", SIA "SPS-UNE", SIA "HES1"
Kontaktpersona:
J.Meinerte
Дата публикации:
23.01.2020
Срок подачи:
10.02.2020 10:00:00
Срок действия договора:
16.03.2022
Зарегистрирован и подписан:
17.03.2020
Прикрепленные файлы:

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2020/1

1.2. Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts

1.5. Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

1.6. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38421100-3 Ūdens skaitītāji.

1.7. Paredzamā līgumcena: 18 000,00 EUR (bez PVN)

1.8. Piegādes vieta: SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika

1.9. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā vispārīgā vienošanās darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tās spēkā stāšanās dienas.