Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2019/10, Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)

Последний раз информация обновлена 07.08.2019, 12:50
Номер идентификации:
DŪ-2019/10
Статус закупки:
Прекращено без результата
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)
Дата публикации:
17.07.2019
Срок подачи:
07.08.2019 10:00:00
Обоснование:

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

 “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/10

1.Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Svetlana Romāne (tālr. 65407525, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

2.Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3.Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/10

 4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

 5.Pieņemtais lēmums:

2019.gada 7.augustā SIA “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija pieņēma lēmumu – iepirkuma procedūru pārtraukt, jo iepirkuma procedūras ietvaros piedāvājumi netika iesniegti.

 ___________________________________________________________________

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/10

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.augustam plkst.10:00 pēc vietējā laika.