Сейчас в Даугавпилсе

DPD 2018 SAMN/14, Publicitātes materiālu (2019. gada kalendāra) druka saskaņā ar maketu un piegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām

Последний раз информация обновлена 05.12.2018, 15:08
Номер идентификации:
DPD 2018 SAMN/14
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Цена договора в EUR без PVN:
3305 €
Дата публикации:
23.11.2018
Срок подачи:
30.11.2018 00:00:00

Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto).

 - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības.

- Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa  iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.

Līguma izpildes (piegādes veikšanas) termiņš: līdz 2018.gada 17.decembrim.

Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 3305 euro bez PVN.

 Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu

Ziņojums par cenu aptaujas rezultātiem ievietots sadaļā - "Pievienotās datnes".