Сейчас в Даугавпилсе

„Tehniskās sāls piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 11.08.2020, 16:45
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
13.02.2018

13.02.2018. Nr.DPIP2018/7N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Biruta Višņevska - 65407423

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/7N

„Tehniskās sāls piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskās sāls piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums)

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12, līdz 2018.gada 20.februārim plkst.11.00.
 2. Paredzamai līguma darbības termiņš: 12 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas – 4.pielikums.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       1.pielikums

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “„Tehniskās sāls piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP2018/7N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 


2.pielikums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo iestāžu saraksts

 

Nr.p.k.

Iestāde

Adrese

1.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca

Saules, 24

2.

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs

Tautas, 59

3.

Daugavpils 3.vidusskola

Raiņa, 30

4.

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas, 17

5.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Komunāla, 2

6.

Daugavpils 9.vidusskola

18.Novembra, 47

7.

Daugavpils 10.vidusskola

Tautas, 11

8.

Daugavpils 12.vidusskola

Kauņas, 8, Jelgavas, 30 a

9.

Daugavpils 13.vidusskola

Valkas, 4 a

10.

Daugavpils 15.vidusskola

Valkas, 4

11.

Daugavpils 16.vidusskola

Aveņu, 40

12.

Daugavpils 17.vidusskola

Varšavas, 45, Valmieras, 5

13.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Varšavas, 2; Marijas, 1

14.

Daugavpils 11.pamatskola

Arhitektu, 10

15.

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Saules, 7

16.

Daugavpils Vienības pamatskola

Ģimnāzijas, 32

17.

 

Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības   

centrs

Abavas, 1

18.

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

18.novembra 197 b

19.

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas, 7

20.

Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde

Stacijas, 45

21.

Daugavpils 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Mihoelsa, 4

22.

Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde

Raipoles, 8

23.

Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Podnieku, 1

24.

Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Stāvu, 41

25.

Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde

Tartu, 8

26.

Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde

Dobeles, 46

  27.

  Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Parādes, 15 b

28.

   Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde

Strādnieku, 56

29.

Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Ķieģeļu, 15 a

30.

Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde

Muzeja, 10

31.

Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde

18.Novembra, 85

32.

Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības, 36 a

33.

Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Ventspils, 4a

34.

Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde

Stadiona, 6

35.

Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde

Parādes, 5

36.

Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde

Inženieru, 16

37.

Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde

Jātnieku, 66

38.

Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde

Poligona, 50

39.

Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde

Smilšu, 100

40.

Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde

Muzeja, 9

41.

Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde

Šaurā, 20

42.

Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Bauskas, 104 a

43.

Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde

Liepājas, 37

44.

Daugavpils 29. Poļu pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības, 38 b

45.

Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde

Tukuma, 47

46.

Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde

Malu, 7

47.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Gaismas, 9

48.

Administrācijas ēka

Saules, 7

49.

Administrācijas ēka

Imantas, 3a