Сейчас в Даугавпилсе

“Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Vienības pamatskola
Дата публикации:
23.03.2018

23.03.2018.

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DVPSK2018/1

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

“Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai”

 

 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Vienības pamatskola

Adrese

Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009737220

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560

e-pasts: dvpsk@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Evija Lazdāne, mob. 25258706

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas priekšmetu izstrāde un piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkums sadalīts 8 daļās:

 

 1. Papīra preces ar apdruku (atzinības raksti, flajeri, blociņi)
 2. Kancelejas preces ar apdruku (pildspalvas, zīmuļi)
 3. Metāla nozīmītes ar skolas logo
 4. Sveces ar apdruku
 5. Lietussargi ar apdruku
 6. Sienas pulksteņi ar apdruku
 7. Fotokubi ar skolas bildēm
 8. Roll up konstrukcija ar apdruku

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu dvpsk@inbox.lv vai personīgi Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpilī, direktores vai direktores vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā kabinetā līdz gada 3.aprīlim plkst. 14:00. Pretendents iesniedz piedāvājumu  par visām daļām kopā vai atsevišķi  par tām daļām, kuras ir spējīgs piedāvāt.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš. Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz gada 15.maijam.

 

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – pielikums Nr.1;
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar reprezentācijas priekšmeta pilnu pabeigtību un piegādi pasūtītājam.

 

 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 2. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils Vienības pamatskolas  lapā: www.vienibaspsk.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

 

Daugavpils Vienības pamatskolas

direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā                                         E. Lazdāne