Сейчас в Даугавпилсе

Inventāra papildus piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai

Последний раз информация обновлена 11.05.2021, 16:10
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
26.03.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Biatlona nodaļas treneris Pjotrs Sardiko, tālr. 29186488, e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Inventāra papildus piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 2100.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 30.aprīlis
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 27.martam, plkst.15.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

 

  

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Inventāra papildus piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 30.aprīlis

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

1.

Slēpes

Distanču slēpes FISHER RCS KARBON

Garums:

-        170 cm

-        175 cm

-        181 cm

-        187 cm

-        192 cm

 

 

1 pāris

1 pāris

1 pāris

1 pāris

1 pāris

2.

Slēpošanas nūjas

Slēpošanas nūjas SKI GO KARBON 100%

Garums:

-        170 cm

-        175 cm

-        180 cm

 

 

1 pāris

1 pāris

1 pāris

3.

Slēpošanas zābaki

Slēpošanas zābaki ALPINA

Izmērs:

-        45

-        42

-        40

-        39

-        38

 

 

1 pāris

2 pāri

1 pāris

1 pāris

1 pāris

4.

Slēpju parafīni

Slēpju parafīni SKI GO HF 30 g.

5 gab.

5.

Slēpju rolleru riteņi

Rolleru riteņi STARTS - diametrs 71 mm

20 gab.

6.

Nūju uzgali

Nūju uzgali rollerslēpošanai SKI-GO

20 pāri

7.

Slidsoļa slēpju lamatas

Slidsoļa slēpju lamatas

10 pāri

8.

Slēpju rolleri

Rolleri “STARTS” (riteņa diametrs 71 mm)

2 pāri

9.

Slēpju smērēšanas galds

Slēpju smērēšanas galds

1 gab.

10.

Slēpju rolleru gultņi

Slēpju rolleru STARTS gultņi

40 gab.

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                       J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUM

Piedāvājam papildus piegādāt inventāru Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendenta nosaukums,

Reģ. Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Slēpes

Distanču slēpes FISHER RCS KARBON

Garums:

-        170 cm

-        175 cm

-        181 cm

-        187 cm

-        192 cm

 

 

1 pāris

1 pāris

1 pāris

1 pāris

1 pāris

 

2.

Slēpošanas nūjas

Slēpošanas nūjas SKI GO KARBON 100%

Garums:

-        170 cm

-        175 cm

-        180 cm

 

 

1 pāris

1 pāris

1 pāris

 

3.

Slēpošanas zābaki

Slēpošanas zābaki ALPINA

Izmērs:

-        45

-        42

-        40

-        39

-        38

 

 

1 pāris

2 pāri

1 pāris

1 pāris

1 pāris

 

4.

5.

6.

Slēpju parafīni

Slēpju rolleru riteņi

Nūju uzgali

Slēpju parafīni SKI GO HF 30 g.

5 gab.

 

Rolleru riteņi STARTS - diametrs 71 mm

20 gab.

 

Nūju uzgali rollerslēpošanai SKI-GO

20 pāri

 

7.

Slidsoļa slēpju lamatas

Slidsoļa slēpju lamatas

10 pāri

 

8.

Slēpju rolleri

Rolleri “STARTS” (riteņa diametrs 71 mm)

2 pāri

 

9.

Slēpju smērēšanas galds

Slēpju smērēšanas galds

1 gab.

 

10.

Slēpju rolleru gultņi

Slēpju rolleru STARTS gultņi

40 gab.

 

                                                                                                    

                                                                                              Kopā:

 

 

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 30.aprīļim;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums