Сейчас в Даугавпилсе

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai svarcelšanas nodaļas papildus inventāra iepirkšana

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
20.04.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Svarcelšanas nodaļas treneris Igors Očkurovs, tālr. 29753166, e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas svarcelšanas nodaļai papildus inventāra iepirkšana
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 945,00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 1.jūnijs.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā uz piegādātāja rēķina.

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 24.aprīlim, plkst.12.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  

 

1.pielikums aptaujai

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas svarcelšanas nodaļai papildus inventāra iepirkšana;

Pasūtījuma izpildīšana: 2018.gada 1.jūnijs

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

1.

Svarcelšanas disks

 

Universāls gluds disks, izturīgs pret deformāciju. Paredzēts profesionālu sportistu sagatavošanai. Izgatavots no speciālas gumijas un nerūsējoša tērauda.

Svars - 20 kg

Platums - 450 mm

Diametrs - 450 mm

Krāsa - zila

Atvere diametrs - 50.45-1 mm

 

2 gab.

2.

Svarcelšanas disks

 

Universāls gluds disks, izturīgs pret deformāciju. Paredzēts profesionālu sportistu sagatavošanai. Izgatavots no speciālas gumijas un nerūsējoša tērauda.

Svars - 25 kg

Platums - 450 mm

Diametrs - 450 mm

Krāsa - sarkana

Atvere diametrs - 50.45-1 mm

 

2 gab.

3.

Svari

 

 

Svari KW-PB4050

Maksimālais svars 300 kg.

1gab.

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                         J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai svarcelšanas nodaļai papildus inventāra iepirkšana

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendenta nosaukums,

Reģ. Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Svarcelšanas disks

 

Universāls gluds disks, izturīgs pret deformāciju. Paredzēts profesionālu sportistu sagatavošanai. Izgatavots no speciālas gumijas un nerūsējoša tērauda.

Svars - 20 kg

Platums - 450 mm

Diametrs - 450 mm

Krāsa - zila

Atvere diametrs - 50.45-1 mm

2 gab.

 

2.

Svarcelšanas disks

 

Universāls gluds disks, izturīgs pret deformāciju. Paredzēts profesionālu sportistu sagatavošanai. Izgatavots no speciālas gumijas un nerūsējoša tērauda.

Svars - 25 kg

Platums - 450 mm

Diametrs - 450 mm

Krāsa - sarkana

Atvere diametrs - 50.45-1 mm

 

2 gab.

 

 

Svari

 

 

Svari KW-PB4050

Maksimālais svars 300 kg.

1gab.

 

                                                                    Kopā:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 1.jūnijam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!