Сейчас в Даугавпилсе

„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājums Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes Ainavas balva” piektās sesijas noslēguma pasākuma ietvaros”

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
11.06.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona

Domes Attīstības departamenta jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2.    Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018. gada 1.jūnijs

3.    Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes Ainavas balva” piektās sesijas noslēguma pasākuma dalībniekiem.

  1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

4.1. “A” daļa – 2 kafijas paužu nodrošinājums 20.06.2018.

4.2. “B” daļa – pusdienu nodrošinājums 20.06.2018.

4.3. “C” daļa – vakariņu nodrošinājums 20.06.2018.

4.4. “D” daļa – 2 kafijas paužu nodrošinājums 21.06.2018.

4.5. “E” daļa – pusdienu nodrošinājums 21.06.2018.

5.    Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

6.    Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzinās savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

7.    Paredzamā kopējā līgumcena:

8.1. “A” daļa – 740 EUR bez PVN

8.2. “B” daļa – 550 EUR bez PVN

8.3. “C” daļa – 2300 EUR bez PVN

8.4. “D” daļa – 740 EUR bez PVN

8.5. “E” daļa – 550 EUR bez PVN

  1. Līguma izpildes termiņš: 2018. gada 20.-21.jūnijs

8.   Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

9.    Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

10. Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

  1. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 12.jūnija plkst.17:00 * Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 204.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

*pagarināts “A”, “D” daļās līdz 14.06.2018. plkst. 12:00, sakarā ar nepieciešamajiem precizējumiem tehniskajā specifikācijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumu Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes Ainavas balva” piektās sesijas noslēguma pasākuma ietvaros

 

1. Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

2. Nodokļa maksātāja numurs:

90000077325

3. Pasūtītāja adrese:

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

4. Pasūtītie pakalpojumi:

Ēdināšanas pakalpojumi

5. Pakalpojuma realizācijas vieta un laiks:

2018.gada 20.-21.jūnijā,  Daugavpils pilsētas centrā

Laiks – saskaņā ar pasākuma programmu

6. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājums:

Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus starptautiskā pasākuma ietvaros: pusdienas, kafijas pauzes un vakariņas.

Pakalpojums jāsniedz augstā līmenī un obligāti jāiekļaujas paredzētajā laikā, saskaņā ar pasākuma programmu.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ēdināšana veģetāriešiem, vegāniem, tiem, kam ir īpaša diēta un tiem reliģiju pārstāvjiem, kas lieto speciālu pārtiku. (Par atsevišķiem klientiem ar īpašām vēlmēm un vajadzībām pakalpojuma saņēmējs informēs izpildītāju līdz 15.jūnijam).

Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzina savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

 

 

Daļa

Uzdevuma apraksts

“A”

2 kafijas paužu nodrošinājums

20.06.2018. plkst. 10:00 un plkst. 15:30

Daugavpils Universitātes telpās, Parādes ielā 1A, Daugavpilī

Vismaz 110 cilvēkiem

10:00 un 15:30 - Kafija melna/balta (dabīgā,pupiņu) ar cukuru (150 ml) 110 gab.; melnā tēja (150 ml) 30 gab.; citronūdens (1500 ml) 10 gab.; kanapē maizītes (vismaz 3 dažādi veidi) 330 gab.; sāļās tartaletes 110 gab.; lavašs 60 gab.; saldās kūkas 110 gab. Traukus, galda uzklāšanu un galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

“B”

Pusdienu nodrošinājums

20.06.2018. plkst. 12:00,

Daugavpils centrā

Vismaz 110 cilvēkiem

Dārzeņu zupa, pamatēdiens cūkgaļa/vista/zivs un piedevas, svaigie salāti, maize, dzēriens, deserts. Traukus, galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

“C”

Vakariņu nodrošinājums (svinīgās ceremonijas laikā)

20.06.2018. plkst. 20:00,

Vienības nama koncertzālē, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī

100 cilvēkiem

Dažādas uzkodas (vismaz 8 veidi) katrs 150 gab.; augļi 10 kg; kafija melna/balta (dabīgā, pupiņu) ar cukuru 150 gab.; citronūdens; torte (12 kg) ar pasākuma logo; vīns (baltvīns, sarkanvīns, 750 ml) katrs 15 gab;

Traukus (šķīvji, glāzes, krūzes) galda uzklāšanu (salvetes, galdauti) un galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

“D”

2 kafijas paužu nodrošinājums

21.06.2018. plkst. 10:30 un plkst. 15:30

Daugavpils Universitātes telpās, Parādes ielā 1A, Daugavpilī

Vismaz 110 cilvēkiem

10:30 un 15:30 - Kafija melna/balta (dabīgā,pupiņu) ar cukuru (150 ml) 110 gab.; melnā tēja (150 ml) 30 gab.; citronūdens (1500 ml) 10 gab.; kanapē maizītes (vismaz 3 dažādi veidi) 330 gab.; sāļās tartaletes 110 gab.; saldās kūkas 110 gab. Traukus, galda uzklāšanu un galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

“E”

Pusdienu nodrošinājums

21.06.2018. plkst. 12:00,

Daugavpils centrā

Vismaz 110 cilvēkiem

Dārzeņu zupa, pamatēdiens cūkgaļa/vista/zivs un piedevas, svaigie salāti, maize, dzēriens, deserts. Traukus, galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

 

 

 


2.pielikums

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Daļa

Finanšu piedāvājums

Pielikumā pievienot ēdienkarti ar izmaksām katrai kategorijai (brīvā formā).

Izmaksas bez PVN EURO

 

Izmaksas ar PVN EURO

“A”

2 kafijas paužu nodrošinājums

20.06.2018. plkst. 10:00 un plkst. 15:30

 

 

“B”

Pusdienu nodrošinājums

20.06.2018. plkst. 12:00

 

 

 

“C”

Vakariņu nodrošinājums (svinīgās ceremonijas laikā)

20.06.2018. plkst. 20:00

 

 

 

“D”

2 kafijas paužu nodrošinājums

21.06.2018. plkst. 10:30 un plkst. 15:30

 

 

 

“E”

Pusdienu nodrošinājums

21.06.2018. plkst. 12:00

 

 

 

Summa kopā:

EUR

EUR

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________

Juridiskā adrese:                                                            

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:               Tālrunis:                                           Fakss:

E-pasta adrese:                                               Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)