Сейчас в Даугавпилсе

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai VFS inventāra (volejbola ceļu sargus) papildus iegāde

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
12.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai VFS inventāra (volejbola ceļu sargus) papildus iegāde;
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 990,00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 29.jūnijs
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 15.jūnijam, plkst.12.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

1.pielikums

 

 

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai VFS inventāra (volejbola ceļu sargus) papildus iegāde;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 29.jūnijs

Piegāde: bezmaksas

 

 

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

p.k.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbola ceļu sargi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbola ceļu sargs paredzēts sporta nodarbībām telpās. Ceļu sargam ir jābūt augstas kvalitātes elastīgam, komfortablam, vieglam, ergonomiskam ērti pieguļošam zilā krāsā (ROYAL) un šuvuma diegam baltā krāsā. Auduma jābūt ārējam 65% poliestera un 35% gumija, iekšējam - 50% gumija un 50% eva. Materiāla izgatavošanas tehnoloģijai ir jānodrošina tā vieglums un izturīgums ar labām elpošanas īpašībām. Sarga aizmugurējā daļā jābūt apļveida izgriezumam papildus ventilācijai lietotāja komfortam. Izgriezumam jābūt apstrādātam ar plakano segumdūrienu, lai būtu lielāka noturība. Ceļu sarga izmēri L- izmēram 23cm augstumā un 14cm platums, polsterējuma daļa 15cm augstumā un 12cm platumā šie izmēri ir konkrēti L-izmēram attiecīgi pārējiem proporcionāli mazāki.

Izmēriem jāatbilst tabulā norādītajiem.

Izmēri

XS

S

M

L

 

Volejbola ceļu sargiem (pārim) piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (maisiņā) uz kura ir norādīts ražotājvalsts, krāsa un izmērs. Ceļu sarga iekšpusē ir etiķetes, kur norādīts ražotājs, izmērs un auduma sastāvs.

 

 

120 pāris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                    J. Dedele

 

 

 

2.pielikums

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai VFS inventāru (volejbola ceļu sargus) par šādu cenu:

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Volejbola ceļu sargi

Volejbola ceļu sargs paredzēts sporta nodarbībām telpās. Ceļu sargam ir jābūt augstas kvalitātes elastīgam, komfortablam, vieglam, ergonomiskam ērti pieguļošam zilā krāsā (ROYAL) un šuvuma diegam baltā krāsā. Auduma jābūt ārējam 65% poliestera un 35% gumija, iekšējam - 50% gumija un 50% eva. Materiāla izgatavošanas tehnoloģijai ir jānodrošina tā vieglums un izturīgums ar labām elpošanas īpašībām. Sarga aizmugurējā daļā jābūt apļveida izgriezumam papildus ventilācijai lietotāja komfortam. Izgriezumam jābūt apstrādātam ar plakano segumdūrienu, lai būtu lielāka noturība. Ceļu sarga izmēri L- izmēram 23cm augstumā un 14cm platums, polsterējuma daļa 15cm augstumā un 12cm platumā šie izmēri ir konkrēti L-izmēram attiecīgi pārējiem proporcionāli mazāki.

Izmēriem jāatbilst tabulā norādītajiem.

Izmēri

XS

S

M

L

Volejbola ceļu sargiem (pārim) piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (maisiņā) uz kura ir norādīts ražotājvalsts, krāsa un izmērs. Ceļu sarga iekšpusē ir etiķetes, kur norādīts ražotājs, izmērs un auduma sastāvs.

 

120 pāris

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 29.jūnijam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums