Сейчас в Даугавпилсе

Vārtsargu mācību-treniņu nometnes hokeja laikā dalībnieku ēdināšana

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
20.06.2018
Прикрепленные файлы:
  1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona

Treneris A.Petkuns, mob.28260084

e-pasts:daugavpilsbjss@inbox.lv

 

2.Iepirkuma priekšmets: Vārtsargu mācību-treniņu nometnes hokeja laikā dalībnieku ēdināšana

 

  1. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 780,00 bez PVN
  2. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 26.jūnija līdz 2018.gada 3.jūlijam.
  3. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 21.jūnijam plkst.15:00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

 

Pielikumā:

  1. Tehniskā specifikācija;
  1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

                                                                                                 

 

       

 

 

 

  1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: vārtsargu mācību-treniņu nometnes hokeja laikā dalībnieku ēdināšana;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 26.jūnija līdz 2018.gada 3.jūlijam

Norises vieta:

 

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Apraksts

Mērvienība

1.

Dalībnieku ēdināšana

Pilnvērtīga sabalansēta ēdināšana divas reizes dienā, kas iekļauj sevi:

1.ēdienreize - zupa, otrais ēdiens (gaļa, piedevas, salāts), dzēriens

2.ēdienreize – ūdens pudele un augļi

Ēdināšanas vietas jāatrodas ne tālāk par 100m no treniņu vietas

       28 dal.

 

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                        J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam vārtsargu mācību-treniņu nometnes hokeja laikā dalībnieku ēdināšanu par šādu cenu:

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

 

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Dalībnieku ēdināšana

Pilnvērtīga sabalansēta ēdināšana divas reizes dienā, kas iekļauj sevi:

1.ēdienreize - zupa, otrais ēdiens (gaļa, piedevas, salāts), dzēriens

2.ēdienreize – ūdens pudele un augļi

Ēdināšanas vietas jāatrodas ne tālāk par 100m no treniņu vietas

       28 dal.

 

 

 

Kopā:

 

 

 

  1. Mēs apliecinām, kā:
  • Līguma izpildes termiņš gada 26.jūnija līdz 2018 gada 3.jūlijam;
  • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums