Šobrīd Daugavpilī

Organizācijas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.07.2021, 17:46
Daugavpils kultūras dzīvi veido vairākas pašvaldības iestādes - Kultūras pārvalde, Vienības nams, Latgales Centrālā bibliotēka, Daugavpils Kultūras pils, Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, kā arī valsts kapietālsabiedrība "Daugavpils teātris".
Daugavpils specifiskā iedzīvotāju nacionālā sastāva situācija ir rosinājusi veidot pašvaldības finansētas kultūras iestādes daudznacionālo kultūras centru darbībai, sniedzot iespējas iedzīvotājiem līdzdarboties savu nacionālo tradīciju kopšanā: pilsētā darbojas Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs un Poļu kultūras centrs.