Šobrīd Daugavpilī

Vienības nams

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2024, 17:43

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde VIENĪBAS NAMS

Dibināšanas gads: 1937. gads

Tīmekļa vietne:
www.vienibasnams.lv
www.vnfestivals.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV 5401
Tālrunis: +371 654 26000

Vadītāja p.i.
Diāna Soldāne
Tālrunis: +371 654 22763

Vadītājas vietniece
Sandra Maskaļova
Tālrunis: +371 654 26691
Fakss: +371 654 26518

FUNKCIJAS:

o  Valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošana;
o  Kultūras vērtību radīšana, saglabāšana un popularizēšana;
o  Kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
o  Latviešu kultūras, mākslas un tradīciju uzturēšana un attīstība;
o  Starptautisko kultūras sakaru nodrošināšana ar Daugavpils sadraudzības pilsētām, ārvalstu institūcijām, veidojot Daugavpils pilsētas tēlu kā kultūras, izglītības un tautas jaunrades pilsētu;
o  Tautas jaunrades attīstības sekmēšana.

PASĀKUMU PROFILS:

Latviskās kultūrvides uzturēšana, tautas mākslas attīstība un kultūras mantojuma saglabāšana. Daudzu, t.sk. starptautisku, pasākumu iniciators un organizators, daudzveidīgu projektu realizētājs, kas popularizē arī klasiskās mūzikas žanrus un veicina profesionālās mākslas pieejamību pilsētā un reģionā. Skatītāju un dalībnieku novērtētākie pasākumi ir starptautiskie mūzikas festivāli un ikgadējais vasaras festivāls "Muzikālais augusts".

KOLEKTĪVI: 17

o  Jauktais koris “Daugava”
o  Profesionālais pūtēju orķestris “Daugava”
o  Orķestris “Daugavpils Sinfonietta”
o  Akordeonistu orķestris
o  Vīru koris “Forte”
o  Sieviešu koris “Rūta”
o  Folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra”
o  Folkloras ansamblis “Dzīsme”
o  Deju ansamblis “Laismeņa”
o  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime”
o  Senioru deju kolektīvs „Atbalss”
o  Bērnu deju kolektīvs “Pienupīte”
o  Bērnu vokālā studija “Pērlītes”

MĒRĶAUDITORIJA:

o  Profesionālās mākslas pārstāvji
o  Tautas un amatiermākslas pārstāvji
o  Pilsētas viesi / tūristi
o  Sabiedrība kopumā

CITS / STRUKTŪRVIENĪBAS:

o  Baltkrievu kultūras centrs
o  Krievu kultūras centrs
o  Poļu kultūras centrs
o  Forštates kultūras nams
o Stropu estrāde

VIENĪBAS NAMA ĒKĀ ATRODAS:

o  Kultūrtelpa Tradīciju māja
o  Valsts Daugavpils teātris
o  Latgales Centrālā bibliotēka
o  Šmakovkas muzejs
o  Jaunatnes iniciatīvu centrs
o  Daugavpils latviešu biedrība