Šobrīd Daugavpilī

Latgales Centrālā bibliotēka

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.05.2024, 15:01

Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

Dibināšanas gads: 1937.gads

Tīmekļa vietne:
www.lcb.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 654 26422
Fakss: +371 654 76341
E-pasts: info[at]lcb.lv

 

Vadītāja
Jeļena Šapkova
tālr.: +371 654 26613
e-pasts: jelena.sapkova[at]lcb.lv

Vadītājas vietniece
Anna Pakere
tālr.: +371 654 76341
e-pasts: anna.pakere[at]lcb.lv

 

DARBA LAIKS:

Pirmdiena

slēgts

Otrdiena

10:00 - 19:00

Trešdiena

10:00 - 19:00

Ceturtdiena

10:00 - 19:00

Piektdiena

10:00 - 19:00

Sestdiena

10:00 - 17:00

Svētdiena

slēgts

Katra mēneša pēdēja piektdiena - metodiskā diena! (bibliotēka lietotājus neapkalpo)

 

DARBĪBAS JOMA / MĒRĶIS:

Pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, katoloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana, informācijas publiska pieejamība.

 

UZDEVUMI:

o   Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru.
o   Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu.
o   Sniegt bibliotēku pakalpojumus un ar filiāļu tīkla palīdzību nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu publisko pieejamību.
o   Sadarboties ar citām bibliotēkām, iesaistīties valsts un starptautisko starpbibliotēku abonementu sistēmā.
o   Nodrošināt valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās informācijas pieejamību.
o   Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku darba nacionālo standartu prasībām.
o   Plānot publisko bibliotēku tīkla attīstību Daugavpilī, sniegt priekšlikumus Daugavpils pilsētas domei par Centrālās bibliotēkas attīstību.
 

PAKALPOJUMI:

o   Grāmatu izsniegšana uz mājām
o   Grāmatu rezervēšana tiešsaistē
o   Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana
o   Preses izdevumi
o   Datori un internets
o   Lietotāju apmācība
o   Bibliotekārās stundas
o   Starpbibliotēku abonements
o   Uzziņas, konsultācijas
o   Apkalpošana dzīvesvietā
o   Ekskursijas
o  Mākslas darbu izstādes

 

STRUKTŪRVIENĪBAS:

o   Grāmatu izsniegšanas punkti: VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” un Daugavgrīvas cietums
o   6 filiāles: Bērnu bibliotēka “Zīlīte”, Ceriņu, Gaismas, Jaunbūves, Pārdaugavas, Piekrastes bibliotēka
o   ASV Informācijas centrs
o   Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs

MĒRĶAUDITORIJA:

o   Bibliotēku darbinieki.
o   Bērni un jaunieši.
o   Seniori.
o   Sabiedrība kopumā.

RĀDĪTĀJI:

o   Lietotāju skaits (2021. g.) – 12 024
o   Bibliotēkas apmeklējums (2021. g.) – 133 125
o   Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju skaita pagastā, pilsētā, reģionā (2021. g.) – 13,3%

CITA INFORMĀCIJA:

Reģiona galvenās bibliotēkas statuss. LCB darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Centrālās bibliotēkas filiālēm.