Šobrīd Daugavpilī

Poļu kultūras centrā sumināja vecvecākus Kultūras ziņas

574
Poļu kultūras centrā sumināja vecvecākus

Janvāris ir mīļo un sirsnīgo svētku mēnesis. 21. janvārī Polijā tiek atzīmēta Vecmāmiņas diena, bet dienu vēlāk, 22. janvārī - Vectēva diena. Šajā laikā mazbērni dodas ciemos pie savām vecmammām un vectētiem un dāvina viņiem ziedus un kūkas. Tie ir svētki, kad sakām lielu paldies vecvecākiem par gādību, uzmanību un sniegto mīlestību, un pavadām laiku kopā.

Vecvecāku svētki tiek svinēti vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Tiem par godu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kuros vecmammas, vectēvi un mazbērni piedalās kopā. 24. janvārī Daugavpils Poļu kultūras centrā tika aizvadīta Vecvecāku diena poļu ģimnāzijas 4. klašu skolēniem un viņu vecvecākiem. Omulīgā un mājīgā gaisotnē bērni kopā ar vecmāmiņām un vectētiņiem atcerējās dažādu poļu vārdu nozīmi, zīmēja un dejoja. Lielu interesi radīja konkurss, kurā vecvecākiem un bērniem bija jāatmin katrai paaudzei raksturīgus priekšmetus - veco telefonu, diafilmu projektoru, formiņas riekstiņu cepšanai, kā arī mūsdienīgus gadžetus.
Šajā vakarā ar īsiem priekšnesumiem skatītājus priecēja teātra grupas "Smaidīgā varavīksne" jaunākās grupas dalībnieki. Bērni parādīja jautras ainas no vecvecāku dzīves. Vakara noslēgumā bērni cienāja vecvecākus ar salātiem un uzkodām, ko pagatavoja pašu rokām.
Poļu kultūras centrs saka sirsnīgu paldies visiem vecvecākiem un viņu mazbērniem, kas piedalījās svētku pasākumā. Lai šie svētki dāvā jums daļiņu bērnības un vairo prieku no kopā būšanas!


 Poļu kultūras centrs