Šobrīd Daugavpilī

Garkalnes un Daugavpils deju kolektīvi "SAIME" aicina uz kopīgu deju uzvedumu Kultūras ziņas

300
Garkalnes un Daugavpils deju kolektīvi

5. novembrī plkst. 17.00 Daugavpils Kultūras pilī (Smilšu ielā 92) būs iespējams redzēt deju uzvedumu SAIMES TALKA.

Deju uzvedums ir divu vidējās paaudzes deju kolektīvu – Garkalnes pagasta VPDK SAIME (vadītāja Baiba Kravčenoka) un Daugavpils VPDK SAIME (vadītājs Vitālijs Šidlovskis) – iniciatīva – vienā uzvedumā izdejot Vidzemes un Latgales skatuviskās tautas dejas, vienlaikus pastāstot par talkas tradīciju Latvijā.

Speciāli uzvedumam Lillijas Liporas un Ilmāra Dreļa horeogrāfijā ir tapušas četras jaunas dejas, kā arī iekļautas citas dejotājiem iemīļotas un skaistas dejas: “Es būšu sētā vakarā”, “Bēru riekstus kabatā”, “Es gulu, gulu” u.c.

Daugavpilī abām SAIMĒM talkā palīdzēs Daugavpils Vienības nama deju ansamblis LAISMEŅA (vadītāja Diāna Soldāne) ar dejām “Rata, rata tei sieteņa” un “Zynu, zynu tāva sātu”.

Uzvedumā skan Edgara Lipora sacerētā mūzika un libreta autores un režisores Elīnas Apsītes izvēlētās tautasdziesmas un sacerētie stāsti.

“Paskatieties visapkārt – mēs visi kopā esam saime – Latvijas talcinieki. Mēs dienu no dienas, pat ja pašiem tā neliekas, ejam talkā Latvijai – ar saviem darbiem, dziesmām un dejām līdzēt mūsu zemi darīt skaistāku, tīrāku un auglīgāku! To svarīgi ir sev laiku pa laikam atgādināt, ka saimēs un talkās ir spēks – jo dalīta bēda ir pusbēda,  dalīts prieks – dubultprieks un labam darbam ir zelta augļi!”

 

Ieeja bez maksas

Informācija: www.vienibasnams.lv