Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 2027 komanda aicina pieteikties dalībai Nākotnes pilsētas spēlē „PILSĒTA AR NĀKOTNI” Kultūras ziņas

736
Daugavpils 2027 komanda aicina pieteikties dalībai Nākotnes pilsētas spēlē „PILSĒTA AR NĀKOTNI”

Līdz trešdienai, 12.janvārim, tiešsaistes reģistrācijā  https://www.daugavpils.lv/pilseta-ar-nakotni norit pieteikšanās dalībai Nākotnes pilsētas spēlē „PILSĒTA AR NĀKOTNI. Kā būtu, ja pilsētas noturību raksturotu vietējā attīstība?”. Tā ir iespēja runāt par to, kā veidot Daugavpili un Latgali par vēl pievilcīgāku un vilinošāku dzīvesvietu, lai cilvēki vēlētos šeit palikt un dzīvot, lai veicinātu remigrāciju un jauniešu atgriešanos.

Spēlē aicināti piedalīties dažādu darbības jomu interesenti: privātā sektora pārstāvji un sociālie uzņēmēji, izglītības un zinātnes sektora, radošo industriju un NVO pārstāvji, jaunieši vai seniori un vienkārši aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp pilsētas un Latgales nākotne. Tā ir  iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, tikties ar šīs jomas speciālistiem, uzzināt par citu pašvaldību pieredzi, bet arī attīstīt prasmes sadarboties, ģenerēt un pārbaudīt spēles dalībnieku radītās idejas, izpētīt tās sadarbībā ar ekspertiem, prezentēt, kā arī turpināt darbu šīs idejas ieviešot dzīvē un sniegt savu ieguldījumu Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma precizēšanā. Spēle veidota uz sāncensības principa, tāpēc visaugstāk novērtētā komanda saņems vērtīgas balvas.

Spēles norises datumi ir 14.janvāris plkst. 12.00 - 18.00, kad būs iepazīšanās ar ekspertiem, ar komandām un pirmo ideju ģenerēšana, un 18.janvāris plkst. 15.00 - 18.30, kad tiks prezentēti komandu izstrādātie projekti un noteikts spēles uzvarētājs. Savukārt pārejos datumos, kas ir starp abām tiešsaistes tikšanās reizēm, notiks komandu projektu izstrāde, tāpēc, plānojot savu līdzdalību nākotnes pilsētas spēlēs, ir jāņem vērā, ka ir būtiski piedalīties gan norādītajos zoom tiešsaistes datumos, gan kopīgā pieteikuma izstrādē, ko ieplānosiet savai komandai pieejamā laikā.

Spēles eksperti:
Inese Vaivare, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore, Starptautiskā nacionālo platformu tīkla Forus padomes locekle, NVO un MK sadarbības memoranda padomes locekle, Vidzemes augstskolas docētāja.
Astrīda Leščinska, Latgales Plānošanas reģiona Remigrācijas koordinators.
Santa Šmite, Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja/Million star hotel

PAPILDU INFORMĀCIJA

Kā atzīst bijušo spēļu dalībnieki: „Protams, ka dalība šajā spēlē prasa piepūli un laiku, taču viss process ir tik aizraujošs un interesants, ka saproti -  tas ir to vērts, jo Tu esi bijis klātesošs pilsētas dzīves uzlabošanai piedāvāto projektu izstrādē, ieguvis jaunas zināšanas, iepazinies ar citu pieredzi. Un saproti arī to, ka patiesībā tas, kāda būs tava pilsēta, kāda būs Latgale, ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu vēlmes kaut ko manīt.”

“Nākotnes pilsētas spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā lauku apvidos. Spēle ir pozitīvi pārsteigusi vairāku pilsētu pašvaldības un iedzīvotājus, parādot, ka ikkatrā pilsētā dzīvo radoši cilvēki, kuriem rūp tās attīstība un, pārspriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir iespējams uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi. Daugavpilī  pirmā šāda spēle tika rīkota 2021. gada februārī, kuras rezultātā ir uzsākts darbs pie radošā Saules ielas kvartāla izveides. Decembrī  notika  spēles par atkritumu apsaimniekošanas problēmām un apkaimes iedzīvotāju kopienu iesaisti.

Savukārt šī gada janvāra beigās vēl notiks spēle, kuras laikā tiks runāts par kultūras produktu radīšanu un pielāgošana sociāli mazaizsargātajām grupām, sociālās izstumšanas riskam pakļautajām grupām, cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Nākotnes pilsētas spēli rīko Daugavpils pilsētas pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles rezultāti tiks izmantoti Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma izstrādē.

Kontaktpersona: Vita Viļevko, Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvalde, tālrunis 20613225; e-pasts: vita.vilevko@daugavpils.lv.