Сейчас в Даугавпилсе

DS/2022/7, Jauna teleskopiskā iekrāvēja iegāde

Последний раз информация обновлена 25.05.2022, 17:22
Номер идентификации:
DS/2022/7
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Дата публикации:
25.05.2022
Срок подачи:
15.06.2022 10:00:00
Прикрепленные файлы:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Jauna teleskopiskā iekrāvēja iegāde”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets - Jauna teleskopiskā iekrāvēja iegāde.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2022/7.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: komisija@dsiltumtikli.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi pašvaldības akciju sabiedrībā „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, līdz 2022.gada 15.jūnija plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: „Jauna teleskopiskā iekrāvēja iegāde”, neatvērt līdz 2022.gada 15.jūnija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskais direktors, 29297748;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.