Сейчас в Даугавпилсе

DS/2021/11, „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde”

Последний раз информация обновлена 13.11.2021, 14:34
Номер идентификации:
DS/2021/11
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Дата публикации:
13.11.2021
Срок подачи:
06.12.2021 10:00:00
Прикрепленные файлы:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde”.

 Iepirkuma priekšmets - Teleskopiskā iekrāvēja iegāde.

  1. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2021/11.
  2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: komisija@ dsiltumtikli.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi pašvaldības akciju sabiedrībā „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 līdz 2021.gada 6.decembra plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi (ja iespējams) jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde”, neatvērt līdz 2021.gada 6.decembra plkst.10:00.
  4. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām – pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, 26352342;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu – pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.